[H-verkko] Helsinki, Talven selän taittajaiset 2017

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Tammi 17 15:08:30 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Talven selän taittajaiset 2017

Helsinki, Kirkkokatu 6
3.2.2017 klo 14:00
---------------------------------------------------------

Metsähistorian Seuran perinteiset Talven selän taitta­jaiset pidetään
perjantaina 3.2.2017 klo 14-16 Tieteiden talossa Kirkkokatu 6:ssa (sali 312).

Tilaisuudessa tarkastellaan ja keskustellaan suomalaisen kehitysavun pitkästä
kaaresta aina 1960-luvul­ta alkaen nykypäivään. Tavoitteena on kolmen
esityksen kautta saada selvyyttä siitä, mihin on pyritty, mitä on tehty ja
millaisia vaikutuksia avulla on ollut. Asiasta tulevat alustamaan Vesa Kaarakka,
Markku Aho, Thomas Selänniemi ja Pekka.T.Rajala, joilla kaikilla on
käytännön kokemusta kehitysaputyöstä – kullakin omasta
perspektiivistään.

 Esitykset:

 1. Vesa Kaarakka ja Markku Aho: Metsäkehitysavun  päälinjat - tavoitteet
ja tekemiset 1960-luvulta nykypäivään
 2. Thomas Selänniemi: Kenttätyön arki - onnistuttiinko edistämään
kestävää metsätaloutta ja poistamaan köyhyyttä
 3. Pekka Rajala: Enson pitkä loikka kehitysapuprojekteista globaaliksi
toimijaksi

Vesa Kaarakka on Ulkoasianministeriön pitkäaikainen kehityspolitiikan
metsäneuvonantaja, joka on luotsannut niin maamme metsäavun päälinjoja
kuin mm. Namibian metsäprojektiakin. Markku Aho toimi ennen eläkkeelle
siirtymistään pitkään ulkoasianministeriössä mitä erilaisimmissa
tehtävissä; tutuksi ovat tulleet niin Finnidan tehtävät Afrikassa kuin
maamme kehitysavun pyrkimykset kansainvälisillä foorumeillakin. Thomas
Selänniemi on Indufor Oy:n metsäasiantuntija, jolla on vankka kokemus
ruohonjuurityöstä itä-Afrikan maista. Thomas kertoo, miten tarve lisätä
avun vaikuttavuutta ja hyödyntää uutta teknologiaa on vaikuttanut mm. tapaan
tehdä metsäinventointeja, ihmisten osallistamista ja koulutusta. Nykyään
myös yksityissektorin edistäminen on yksi painopisteistä eli miten voidaan
vauhdittaa niin farmareiden kuin pienten ja keskisuurten yritystenkin toimintaa.
Pekka T. Rajala tulee arvioimaan asioita Stora Enson näkökulmasta, miten Enso
Gutzeitin aikaan asetettu visio plantaasimetsien perustamisesta toteutuikaan.
Pitkä on ollut yhtiön tie Indonesian, Sudanin ja Kenian taimitarha-,
metsitys-ja tutkimushankkeista Kiinan ja Latinalaisen Amerikan puupelloille ja
jalostusbisnekseen.

Maailman muuttuessa avun tavoitteet ovat eittämättä muuttuneet moneen
kertaan, keinovalikoimasta pu­humattakaan. Talven selän taittajaisissa onkin
mielen­kiintoista arvioida ja summata sitä, mitä suomalaiset metsämiehet ja
-naiset oikein maailman metsissä ovat tehneet ja millainen jalanjälki
tekemisistä on kohde­maihin jäänyt. Tekevälle aina sattuu ja
jälkianalyysissa on aina syytä katsoa niin menestyksiä kuin
epäonnis­tumisiakin. Kehitysavussa tavoitteet ja tekemiset ovat aina
muuttuneet sen mukaan, mitä pyrkimyksiä kul­loinkin vallassa olleilla
poliittisilla päättäjillä on ollut niin koti- Suomessa kuin
kumppanimaissakin.

Tiedustelut: Tapio Kamppila (seura at metsahistoria.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko