[H-verkko] CFP: Eläintutkimuspäivät 2017

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 8 13:14:33 EET 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Eläintutkimuspäivät 2017
---------------------------------------------------------
Eläintutkimuspäivät 2017: Arvokas Eläin 
24.-25.4.2017, Helsinki, Tieteiden talo

Vuoden 2017 Eläintutkimuspäivät kutsuu tarkastelemaan eläinten arvoa ja
arvottamista monitieteisesti. Ihmiset liittävät eläimiin moninaisia
moraalisia, taloudellisia, ja kulttuurisia arvoja. Ymmärryksemme eläinten
arvosta vaikuttaa siihen, miten kohtelemme toislajisia olentoja.

Mikä eläinten moraalinen arvo on, ja millaista eläinsuhdetta moraali
edellyttää? Mitä eläinten itseisarvon tunnustaminen merkitsee niiden
oikeudelliselle ja yhteiskunnalliselle asemalle? Tutkimustieto eläinten
tietoisuudesta, kognitiivisista kyvyistä ja tunteista on lisääntynyt. Mitä
tämä merkitsee ymmärryksellemme eläinten arvosta?

Moraalisten arvojen ohella eläinkeskusteluun yhdistyy kysymys markkina-arvosta:
eläimillä on valtavasti taloudellista arvoa paitsi aineellisesti myös
symboleina ja representaatioina. Markkina- ja välinearvon käsitteet
risteävät ja limittyvät toisiinsa. Eläintuotannossa eläimillä on
välineellistä arvoa tietyn taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kuitenkin
panostukset ja vaatimukset liittyen eläinten hyvinvointiin paljastavat, että
eläintä on vaikea typistää vain välinearvoon. Uhanalaisiin lajeihin
kuuluville eläinyksilöille määrätään konkreettinen hinta lajiensuojelun
edistämiseksi. Voiko eläinten hahmottaminen markkina-arvon kautta edesauttaa
niiden suojelua?

Eläimillä on myös kulttuurista arvoa. Kuinka fyysiset ominaisuudet tai
mielikuvat vaikuttavat eläimen arvoon, arvostukseen tai arvokkuuteen tietyissä
konteksteissa?  Ovatko toiset eläimet arvokkaampia kuin toiset? Miten
esimerkiksi erilaiset representaatiot tuottavat eläinten arvoa tai
arvottomuutta?

Abstraktit:

Toivotamme tervetulleeksi esityksiä eri tieteenaloilta. Lähetä 20 min.
esitystä varten 200−300 sanan abstrakti 17.2.2017
mennessä osoitteeseen ykes.cfp at gmail.com

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Otto Latva <onilat at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 26.4.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
https://elaintutkimus.wordpress.com/elaintutkimuspaivat-2017-arvokas-elain/Lisätietoja postituslistasta H-verkko