[H-verkko] Työtä: Poliittisen historian yliopistonlehtorin tehtävä alkaen 1.8.2017

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Helmi 2 11:55:57 EET 2017


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Poliittisen historian yliopistonlehtorin  tehtävä  alkaen 1.8.2017
---------------------------------------------------------
TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA

POLIITTISEN HISTORIAN YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ alkaen 1.8.2017

Tehtävä sijoittuu filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin
laitokselle.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on osallistua opetukseen perus-, aine- ja
syventävien opintojen tasolla, ohjata opinnäytteiden tekijöitä ja osallistua
jatkotutkimuksen ohjaukseen. Tehtäviin kuuluu lisäksi oppiaineen
kehittäminen, opintojen suunnittelu, oma tieteellinen julkaisutoiminta,
hallintotehtävät sekä yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden
tehtävät.

Tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä
kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata
opinnäytteitä.

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon, viimeaikaisia näyttöjä painottaen,
tieteellinen työ, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan,
opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän
opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5 - 7 mukaisesti, jolloin
tehtäväkohtainen palkanosa on        2 865,30 - 3 851,33 euroa
kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa
palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukseen on liitettävä ansio- ja julkaisuluettelo sekä portfolio
tiedekunnan ohjeen mukaan sekä viisi hakijan tehtävän hoitamisen kannalta
tärkeäksi arvioimaa julkaisua sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa
tehtävän täyttämiseen. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/tiedekunta/ura/. Sähköisessä
eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite.
Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen
osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip)
muodon. tämän zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston
johtosäännössä. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Vesa Vares 029 450 2868 tai 040 540
1590, vesa.vares at utu.fi. Tiedusteluihin vastaa laitoshallintopäällikkö Auli
Kultanen-Leino,  029 450 2390 tai 050 570 7106, auli.kultanen-leino at utu.fi.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 28.2.2017 yliopiston sähköisellä
hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista
osoitteesta www.utu.fi/tyopaikat

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Tiina Lintunen <tiina.lintunen at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.3.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.utu.fi/fi/yliopisto/yliopisto-tyonantajana/avoimet-tehtavat/sivut/home.aspxLisätietoja postituslistasta H-verkko