[H-verkko] CFP: Tunteiden historian tutkimuksen verkoston symposium 2018

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Joulu 12 09:23:49 EET 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Tunteiden historian tutkimuksen verkoston symposium 2018
---------------------------------------------------------
Tunteiden materiaalisuus

Tunteiden historian tutkimuksen verkoston kevätsymposium Turussa
21.–22.5.2018

Materiaalisina ilmiöinä ja voimina tunteet elävät ja vaikuttavat niin
yksilötasolla kuin sosiaalisestikin. Yhtäältä tunteilla on ruumiillinen tai
kehollinen puolensa, joka kiinnittyy yksittäiseen ihmiseen ja hänen
kokemusmaailmaansa. Tunteiden psyykkistä ja fyysistä ulottuvuutta ei voi
täysin erottaa toisistaan, ja tunteiden läpieläminen merkitsee myös niiden
materiaalista sijoittumista yksilötasolle ja kokijan ruumiinkykyihin. Toisaalta
tunteet aineellistuvat yhteisöissä toiston ja jäljittelyn ansiosta tavoiksi
ja käytänteiksi, jotka tarjoavat yhteisön jäsenille mahdollisuuden
osallistua niihin toimintatapojen, eleiden ja tekojen muodossa yhteisiä
aineellisia resursseja käyttämällä. Empatia, epäluulo, ilo tai viha
juurtuvat vaihtelevin tavoin sosiaalisiin rakenteisiin ja muokkaavat niitä.
Materiaalisesti tarkasteltuina tunteissa ei ole yksilöllistä
”sisäisyyttä” erotuksena niiden laajemmasta sosiaalisesta
”ulkopuolesta”, vaan mikro- ja makrotason välillä vallitsee jatkuvuus.
Tämän myötä on mahdollista tutkia tunteita yksilön ja hänen
ympäristönsä yhteenkietoutumisena ja vuorovaikutuksena, myös pitkän keston
sosiohistoriallisessa kontekstissa.

Toivotammekin kaikki tunteiden historiaa tutkivat tervetulleiksi pohtimaan
tutkimustaan näistä näkökulmista, tutkimuksen vaiheesta riippumatta.
Symposiumin yhteydessä järjestämme kahdenlaisia sessioita. Esitelmäsessiot
kootaan perinteisistä n. 20 minuutin esitelmistä. Pyören pöydän istunnoissa
jokainen osallistuja esittelee omaa työtään noin viiden minuutin alustuksella
minkä jälkeen session osallistujat keskustelevat puheenjohtajan johdolla.
Symposiumin pääkieli on suomi, mutta myös ruotsin- ja englanninkieliset
ehdotukset toivotetaan tervetulleiksi!

Kutsuttuina puhujina symposiumissa esiintyvät apulaisprofessori, dosentti Lauri
Nummenmaa tunteiden fysiologian lääketieteelliseen kuvantamiseen
erikoistuneesta Turun yliopiston Nummenmaa-laboratoriosta ja dosentti Tuomas
Tepora Helsingin tutkijakollegiumista. Symposiumin yhteydessä järjestetään
myös vapaamuotoinen illanvietto.

Toivomme esitykset symposiumissa käsiteltäviksi papereiksi lähetettäväksi
symposiumin sähköpostiosoitteeseen finemo2018 at utu.fi 31.1.2018 mennessä.
Liitä ehdotukseesi yhteystietosi, noin 250 sanan mittainen tiivistelmä ja
esitelmäsi otsikko, sekä toivomus siitä, haluatko mieluummin pitää
pidemmän esitelmän vai osallistua pyöreän pöydän keskusteluun.
Esitelmäehdotusten lähettäjille vastataan helmikuun loppuun mennessä, ja
ilmoittautuminen
symposiumiin (myös muille kuin esitelmöitsijöille) aukeaa maaliskuun 2018
alussa.

Pyrimme järjestämään rahallista tukea niille osallistujille, joiden työ-
tai rahoitustilanne sellaista vaatii. Etusijalla tukea myönnettäessä ovat
esitelmäehdotuksen lähettäneet, mutta mahdollisuuksien mukaan tukea voidaan
myöntää myös muille hakijoille. Mikäli katsot tarvitsevasi matkatukea,
perustele tarve esitelmäehdotuksesi yhteydessä; jos haet tukea vaikka et halua
esitelmöidä symposiumissa, lähetä perusteltu hakemuksesi tuesta 31.1.2018
mennessä.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan keskustelemaan tunteiden historian
tutkimuksesta!

Lisätietoja symposiumista saa joko sähköpostitse osoitteesta
finemo2018 at utu.fi tai symposiumin


www-sivuilta https://blogit.utu.fi/finemo2018

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Tunteiden historian tutkimuksen verkoston symposium 2018
<finemo2018 at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.2.2018
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://blogit.utu.fi/finemo2018/Lisätietoja postituslistasta H-verkko