[H-verkko] CFP: Koulu ja menneisyys -vuosikirjaan 2018, teema: sivistys ja kasvatus ennen ja nyt. Avoin kirjoittajakutsu.

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Elo 28 09:21:24 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Koulu ja menneisyys -vuosikirjaan 2018, teema: sivistys ja kasvatus ennen ja
nyt. Avoin kirjoittajakutsu.
---------------------------------------------------------
Avoin kirjoituskutsu vuoden 2018 Kouluja menneisyys -vuosikirjaan: Teema:
sivistys ja kasvatus ennen ja nyt

Kasvatuksen ja koulutuksen keskeisiä käsitteitä on ’sivistys’. Siitä,
mitä sivistyksellä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, ovat eri aikakausien
pedagogit, virkamiehet ja poliitikot esittäneet toisistaan poikkeavia
näkemyksiä. Oman aikamme kasvatus- ja koulutuspoliittisen keskustelun kannalta
olisi tärkeää hahmottaa, minkälaisia merkityksiä sivistykselle on aikojen
saatossa annettu ja millä keinoin sivistyspäämäärät on ajateltu
saavutettavan. Tarpeen olisi myös kartoittaa, millaisia perusteluita eri
sivistystulkinnoille on eri aikoina annettu ja kuinka nämä tulkinnat ovat
olleet yhteydessä aikansa aatteellisiin ja yhteiskunnallisiin ideologioihin ja
yleensäkin eri aikakausien yhteiskuntarakenteisiin ja käytäntöihin.

Sivistyksen ja kasvatuksen kytköstä ei ole vielä avattu tyhjentävästi.
Siksi vuosikirjaan toivotaankin kirjoituksia, joissa teemaa tarkastellaan eri
aineistotyyppien, tutkimusparadigmojen ja tieteenalojen näkökulmista.
Vuosikirjassa julkaistavat tieteelliset artikkelit käyvät läpi
vertaisarviointikierroksen. Näiden lisäksi teemanumeroon kaivataan erilaisia
puheenvuoroja ja katsauksia, jotka valottavat sivistävän kasvatuksen jotain
osa-aluetta tai erityiskysymystä.

Lähetä noin 300 sanan vapaamuotoinen artikkeliehdotus vuosikirjan
toimittajalle viimeistään 30.9.2017 mennessä. Kirjoittajalle ilmoitetaan
15.10.2017 mennessä ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Tulevat artikkelikäsikirjoitukset ja myös muut tekstit kirjoitetaan  Koulu
ja menneisyys -vuosikirjan kirjoittajaohjeiden mukaisesti. Tutkimusartikkelien
viimeinen jättöpäivä on 15.8.2018.Teemanumero ilmestyy marras-joulukuussa
2018. Ehdotuksia puheenvuoroiksi ja vastaaviksi muiksi kirjoituksiksi voi
esittää 30.4.2018 mennessä, toimituksessa kirjoitusten tulee olla
viimeistään 30.8.2018.

Toimituksen yhteyshenkilönä toimii Juhani Tähtinen
(juhani.tahtinen(at)utu.fi)

Kirjoittamisterveisin 

vuosikirjan vierailevat toimittajat

Jyrki Hilpelä, Risto Ikonen  ja Juhani Tähtinen

emailit: jyrki.hilpela(at)kolumbus.fi, risto.m.ikonen(at)uef.fi &
juhani.tahtinen(at)utu.fi

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Juhani Tähtinen <juhani.tahtinen at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.10.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.kasvhistseura.fi/ajankohtaista/kirjoittajakutsu-vuoden-2018-vuosikirjaanLisätietoja postituslistasta H-verkko