[H-verkko] Helsinki, Eurooppa-tutkimuksen päivä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Elo 14 08:52:53 EEST 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Eurooppa-tutkimuksen päivä

Helsinki
6.10.2017 klo 09:00 – 7.10.2017 klo 15:00
---------------------------------------------------------

(in English below)

 

Eurooppa-tutkimuksen päivä, perjantai 6.10.2017, Helsingin yliopisto

Pro gradu -työpaja, lauantai 7.10.2017, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto ja Suomen
Eurooppa-tutkimuksen seura järjestävät perjantaina 6.10 jo perinteiseksi
tulleen Eurooppa-tutkimuksen päivän, joka kokoaa Suomessa työskenteleviä EU-
ja Eurooppa-tutkijoita esittelemään tutkimustaan ja keskustelemaan
ajankohtaisista tutkimusteemoista.

 

Eurooppa-tutkimuksen päivän yhteydessä järjestetään lauantaina 7.10.
opiskelijoille suunnattu Eurooppa-tutkimuksen pro gradu -työpaja. Kaikki
Eurooppa-tutkimuksen alalla opinnäytteitään tekevät ovat tervetulleita
mukaan keskustelemaan aiheistaan ja esittelemään meneillään olevaa
tutkimustaan. Työpajan tavoitteena on antaa virikkeitä opinnäytteiden
suunnitteluun ja palautetta käsikirjoitusvaiheessa oleville töille. Työpajan
vetäjinä on suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa
työskenteleviä Eurooppa-tutkijoita.

 

Eurooopa-tutkimuksen päivä järjestetään yhteistyössä Helsingin
yliopistossa 5.-6.10. järjestettävän kansainvälisen konferenssin
”Competing Visions: European Integration beyond the EC/EU” kanssa.
Pääpuhujana on professori Martin Dangerfield Wolverhamptonin yliopistosta.

 

Ohjelma

 

Perjantai 6.10

9:00–10.00 Keynote-luento: Regional Groupings in Post-Communist Europe:  More
than just ‘Cooperation’? - The Case of the Visegrad Group. Prof. Martin
Dangerfield (Wolverhamptonin yliopisto)

10.00–10.30 Tauko

10.30–12.00 Työryhmät

12.00–13:00 Lounastauko

13:00–15:00 Työryhmät

15:00–15:30 Tauko

15:30–17.00 Työryhmät

 

Vapaamuotoinen illanvietto

 

Lauantai 7.10.

09.30–11.30 Pro gradu -työpaja

11.30–12.30 Lounastauko

12.30–15.00 Pro gradu –työpaja jatkuu

 

Perjantain 6.10. iltapäivän työryhmiin on mahdollista esittää omaa
työpaperiaan käsiteltäväksi. Paperit voivat käsitellä laajasti
Eurooppa-tutkimuksen alaan liittyviä aiheita.

 

Lauantain 7.10. pro gradu -työpajassa voi esitellä omaa gradunaihettaan
ennalta toimitetun lyhyen ideapaperin tai johdantotekstin avulla. Osallistujia
rohkaistaan kuitenkin lähettämään myös laajempia käsikirjoituksia
kommentteja varten.

 

Eurooppa-tutkimuksen päivä on monitieteinen tapahtuma, joka pyrkii tuomaan
yhteen tutkijoita useilta eri tieteenaloilta. Kannustamme politiikan ja
maailmanpolitiikan tutkijoita, sosiaalitieteilijöitä, historioitsijoita ja
muita humanisteja, oikeustieteilijöitä, ympäristötutkijoita ja kaikkia
niitä, joita tutkivat Eurooppaa, eurooppalaisia alueita, eurooppalaista
identiteettiä tai eurooppalaisia instituutioita osallistumaan tapahtumaan.

 

Työpapereiden abstraktit (enintään 1 sivu) sekä ilmoittautumiset pro gradu
–työpajaan tulee lähettää perjantaihin 25.8.2016 mennessä Juhana
Aunesluomalle Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostoon
(juhana.aunesluoma at helsinki.fi).

 

Lisätiedot

Juhana Aunesluoma (juhana.aunesluoma at helsinki.fi), Eurooppa-tutkimuksen seuran
puheenjohtaja ja Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja

 

* * *

 

European Studies Day 6 October 2017

Master’s dissertation writing workshop, 7 October 2017

 

The Network for European Studies of the University of Helsinki and the Finnish
European Studies Association (FESA) invite researchers and experts to the annual
European Studies Day in Helsinki on 6 October 2017. The event provides an
opportunity for researchers working on European issues to present their on-going
or recent research projects and to discuss current topics in their fields of
study.

 

On Saturday 7 October there will be a masters’ dissertation workshop. All
students working on

dissertation projects in European studies are invited to participate to discuss
and present their work. The aim is to stimulate the planning of dissertation
projects and provide feedback for draft chapters and ongoing research. The
workshop is led by European studies scholars from Finnish universities and
research institutes.

 

The European Studies Day is organized jointly with the conference ”Competing
Visions: European Integration beyond the EC/EU” to be held in 5-6 October at
Helsinki University. The keynote speaker is professor Martin Dangerfield from
the University of Wolverhampton.

 

Programme

 

Friday 6 October

9:00-10.00 Keynote lecture: Regional Groupings in Post-Communist Europe:  More
than just ‘Cooperation’? - The Case of the Visegrad Group. Prof. Martin
Dangerfield (University of Wolverhampton)

10.00–10.30 Break

10.30–12.00 Workshops

12.00–13.00 Lunch

13.00-15:00 Workshops

15:00-15:30 Break

15:30-17.00 Workshops

 

Informal evening program

 

Saturday 7 October

09.30–11.30 Dissertation workshop

11.30–12.30 Lunch

12.30–15.00 Dissertation workshop continues

 

We welcome paper proposals for the workshops on Friday 6 October. The papers can
deal with topics related to European Studies or International Relations.

 

Students willing to present their dissertation projects on Saturday 7 October
may submit an idea paper or an introductory text in advance. Students are,
however, encouraged to submit also longer texts and thesis chapters for feedback
in the workshop.

 

The European Studies Day is a multidisciplinary event. We encourage the
participation of political, IR and social scientists, historians and other
humanists, jurists, environmental researchers and all those who conduct research
on Europe, European regions, European identity or European institutions.

 

The abstracts for research papers (maximum 1 page) should be sent to Juhana
Aunesluoma (juhana.aunesluoma at helsinki.fi) by Friday 25 August 2017. Students
interested in participating in the dissertation workshop should send the
abstracts of their projects to the same address by the same date.

 

More information

Juhana Aunesluoma (juhana.aunesluoma at helsinki.fi), Chair of the Finnish European
Studies Association, Research Director of the Network for European Studies

 

 

 

 


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko