[H-verkko] Työtä: Suomen Rooman-instituutin johtajan toimi 1.8.2017–31.7.2020

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon toukokuu 30 09:10:16 EEST 2016


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Suomen Rooman-instituutin johtajan toimi 1.8.2017–31.7.2020
---------------------------------------------------------
Johtajan toimi Suomen Rooman-instituutissa haettavana kaudelle
1.8.2017–31.7.2020

Suomen Rooman-instituutti on Roomassa toimiva tieteellinen tutkimuslaitos, jonka
päätehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja tutkijakoulutus. Instituutin
tutkimus- ja koulutusaloja ovat historia, klassillinen filologia, arkeologia ja
taidehistoria sekä taiteellisia aloja arkkitehtuuri ja kuvataide, mutta myös
muiden humanististen alojen Roomaan ja Italiaan liittyvä tutkimus. Tieteen
lisäksi instituutin tehtävänä on edistää suomalaista taidetta.

Instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa
haettavaksi johtajan toimen instituutissa. Toimi täytetään 1.8.2017 alkaen
kolmeksi vuodeksi. Säätiön hallitus voi perustellusta syystä pidentää
johtajan toimikautta.

Johtajan tehtävänä on toteuttaa kautensa aikana itsenäinen tutkimushanke.
Hän johtaa ja kehittää instituutin tutkimus- ja opetustoimintaa, johon kuuluu
oman tutkimuksen lisäksi työryhmän kokoaminen tieteellisten kurssien
osanottajista.

Hakijan tulee olla tieteellisesti pätevä jollakin instituutin keskeisellä
tutkimusalalla. Instituutin pääkieliä ovat suomi, ruotsi ja italia. Hyvä
englannin kielen taito on edellytys tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle.

Valintaperusteina ovat tutkimussuunnitelman tieteellinen taso ja soveltuvuus
instituutin tieteellisen toiminnan vahvistamiseen, hakijan tieteelliset ja
opetukselliset ansiot, hallinnollinen kokemus ja yhteistyökyky. Eduksi
katsotaan toimintaympäristön ja instituutin toiminnan tuntemus,
tutkimuskontaktit sekä kielitaito.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelon lisäksi yksityiskohtainen tutkimus-
ja opetussuunnitelma, niitä tukeva rahoitussuunnitelma (ml. ulkopuolinen
rahoitus) sekä suunnitelma instituutin toiminnan kehittämisestä johtajakauden
aikana. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä myös
palkkatoivomus.

Hakemukset on toimitettava 30.6.2016 klo 16 mennessä sähköpostitse mieluiten
pdf:nä säätiön hallituksen puheenjohtajalle pääsihteeri Tuomas M. S.
Lehtoselle (tuomas.lehtonen at finlit.fi, p. 040 560 9879). Lisätietoja antavat
säätiön hallituksen puheenjohtaja ja säätiön asiamies
(asiamies at irfrome.org, p. 050 576 2355).

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista: www.irfrome.org

Hakuilmoitus pdf-tiedostona:
http://irfrome.org/wp/wp-content/uploads/2016/05/IRF-johtaja-2017-2020-hakuilmoitus.pdf

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Eeva-Maria Viitanen <asiamies at irfrome.org>
Ilmoitus vanhentuu: 1.7.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://irfrome.org/