[H-verkko] Työtä: Erikoisasiantuntija Museoviraston kulttuuriympäristön suojelu -osaston restaurointiyksikkö

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 19 20:49:09 EEST 2016


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Erikoisasiantuntija Museoviraston kulttuuriympäristön suojelu -osaston
restaurointiyksikkö
---------------------------------------------------------
Museovirastoon haetaan erikoisasiantuntijaa kulttuuriympäristön suojelu
-osaston Restaurointiyksikköön


Erikoisasiantuntija vastaa entistämis- ja maailmanperintöavustusten
jakamisesta, niiden käytön ohjauksesta ja tuesta, sekä kulttuurisesti ja
ekologisesti kestävän restauroinnin ja korjausrakentamisen edellytysten
kehittämisestä. Hän vastaa osaltaan avustusjärjestelmän kehittämisestä
sekä työalansa koulutuksesta, viestinnästä, sidostyhmätyöstä ja
toimintaympäristön seurannasta.

Erikoisasiantuntija osallistuu työalansa neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseen
ja toteuttamiseen Museovirastossa, ml. osallistuminen opas- ja ohjeaineistojen
laatimiseen. Lisäksi hän osallistuu työalansa viranomaistehtäviin ja
työalansa rekisteritiedon ylläpitoon ja täydentämiseen.

Tehtävään kuuluu lisäksi vastata työnantajan antamien muiden tehtävien
hoitamisesta tuloksellisesti ja osallistua yksikkönsä toiminnan suunnitteluun
ja tulosohjaukseen sekä toteuttaa Museoviraston toimintaa ohjaavia periaatteita
työssään.

Viran toiminnallinen tavoite on kulttuuriperinnön hyvän tilan ylläpitäminen
ja sen arvostuksen lisääminen avustusten sekä restauroinnin ja
korjausrakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja kehittämisen avulla sekä
rakennusperinnön vaalimisen ja korjausrakentamisen kestävien periaatteiden ja
käytäntöjen edistäminen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ei ole.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää
teoreettista ja käytännöllistä perehtyneisyyttä rakennusperintöön,
restaurointiin ja korjausrakentamiseen, perehtyneisyyttä kulttuuriympäristön
vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä perehtyneisyyttä
Museoviraston työalaan.
Lisäksi edellytetään aktiivista kehittämisotetta, keskeisten
toimistosovellusten hallintaa, tietojärjestelmien tuntemusta, yhteistyö-,
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kykyä kansainväliseen toimintaan.

Eduksi luetaan tutkijakoulutus, täydentäviä valmiuksia antava
kouluttautuminen ja/tai työkokemus sekä kokemus kehittämis- ja
hanketyöskentelystä.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaisen taidon lisäksi ruotsin kielen
tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Englannin kielen taito katsotaan
eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: Virka täytetään 1.7.2016 lukien tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 1.6.2016 16:00
ID: 29-75-2016

Sähköiset hakemukset:
? Hae tehtävää sähköisesti  tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla
olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita
haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101  Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävä on vakinainen ja viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy
vaativuusryhmän 9 (3122,10 ?/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston
palkkausjärjestelmän mukaan.

Työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Edut: Käytössä ovat joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä
sekä työaikapankki -järjestelmä.

Lisätietoja tehtävästä:
Yli-intendentti Ilari Kurri, puh. 0295 33 6231, ilari.kurri at museovirasto.fi

Lea Murto-Orava
Viestintäpäällikkö
Museovirasto
PL 913, 00101 Helsinki
puh. 0295 33 6041
lea.murto-orava at museovirasto.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.6.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=7b4577d8-03a6-4fc5-b7f8-8d52cd6d2b55