[H-verkko] Oulu, Väitös: Pohjois-Suomea kehittämässä. Periferia Urho Kekkosen politiikan kohteena ja vallankäytön välineenä vuosina 1950-1981

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 12 08:45:18 EEST 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Pohjois-Suomea kehittämässä. Periferia Urho Kekkosen politiikan
kohteena ja vallankäytön välineenä vuosina 1950-1981

Oulu
21.5.2016 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Tiedekunta ja laitos: Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta,
historia   Vastaväittäjä: Professori Vesa Vares, Turun yliopisto
Kustos:Professori emerita Reija Satokangas, Oulun yliopisto

Urho Kaleva Kekkonen harjoitti pääministeri- ja presidenttikausinaan
(1950-1981) määrätietoista periferiapolitiikkaa, joka tähtäsi
Pohjois-Suomen nostamiseen muun Suomen tasolle. Pohjois-Suomen erityinen
merkitys Kekkoselle tunnetaan yleisesti, mutta sitä ei aiemmin ole
systemaattisesti tutkittu.

Tässä tutkimuksessa on Pohjois-Suomen näkökulmasta selvitetty, mikä oli
periferian merkitys Kekkosen poliittisessa toiminnassa, toisin sanoen millaista
Kekkosen Pohjois-Suomen-politiikka oli, mihin se perustui ja mitä se kertoo
hänen vallankäytöstään ja suomalaisesta keskus-periferia-asetelmasta.
Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu ensisijaisesti Kekkosen henkilökohtaisista
asiakirjoista sekä hänen julkaistuista puheistaan ja kirjoituksistaan.

Periferian kehittäminen näyttäytyi Kekkoselle pitkälti yhteiskunnallisena
oikeudenmukaisuuskysymyksenä, mutta toisaalta hän hyödynsi periferiaa
valtapolitiikassaan. Vaikka Pohjois-Suomi muodosti Kekkosen vahvimman
tukialueen, oli se myös hänen kommunisminvastaisen taistelunsa eturintama.
Lisäksi hän kytki Pohjois-Suomen kysymykset idänpolitiikkaansa. Periferia oli
siten Kekkoselle sekä vallan lähde, kohde että väline.

Aktiivisella teollistamis- ja työllisyyspolitiikallaan Kekkonen pyrki
estämään syrjäseutujen autioitumisen. Pohjois-Suomelle Kekkosen politiikka
merkitsi taloudellista hyötyä, työpaikkoja, suoraa vaikutusmahdollisuutta ja
alueen epäkohtien nousua julkisuuteen. Mielipidevaikuttajana Kekkonen nostikin
alueellisen vastakohtaisuuden ja epätasapainon näkyvällä tavalla
poliittiseen keskusteluun.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/