[H-verkko] Oulu, Väitös: Tieteen keinoin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta - Edvard Westermarck ja sukupuolta, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskevat lainuudistusvaatimukset

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti toukokuu 10 15:54:35 EEST 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Tieteen keinoin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta -
Edvard Westermarck ja sukupuolta, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskevat
lainuudistusvaatimukset

Oulu
28.5.2016 klo 12:00
---------------------------------------------------------

FM Niina Timosaari väittelee  aiheesta: "Tieteen keinoin yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden puolesta - Edvard Westermarck ja sukupuolta, seksuaalisuutta
ja avioliittoa koskevat lainuudistusvaatimukset"

Väitöstilaisuus pidetään Linnanmaan Kuusamonsalissa (YB210) lauantaina 28.
toukokuuta 2016 klo 12:00.

***
Vastaväittäjä: Dosentti Marja Jalava, Helsingin yliopisto

Kustos: Professori Petteri Pietikäinen, Oulun yliopisto


Sosiologi Edvard Westermarck oli merkittävä länsimaisen sukupuoli- ja
seksuaalireformin puolustaja


Tämä tutkimus tarjoaa uuden näkökulman sosiologi Edvard Westermarckin
(1862–1939) elämäntyöhön analysoimalla hänen uudistusmielisiä
näkemyksiään sukupuolta, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskevasta
lainsäädännöstä tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa kontekstissaan. Se
osoittaa puutteellisiksi tai yksipuolisiksi ne näkemykset, joiden mukaan
Westermarck varoi tutkimuksissaan poliittisia ja yhteiskuntakriittisiä
kannanottoja tai pyrki pönkittämään vallitsevaa porvarillista
avioliittoinstituutiota ja yhteiskunnallista status quota.

Tutkimuksessa esitetään, että 1800–1900-lukujen taitteen ja 1900-luvun alun
johtava avioliittotutkija Westermarck puolusti tutkimuksissaan ja
yhteiskunnallisessa toiminnassaan monia sukupuolta, seksuaalisuutta ja
avioliittoa koskevia lainuudistuksia. Hän kannatti avioliittolain uudistamista
puolustaen aviopuolisoiden lainsäädännöllistä yhdenvertaisuutta,
avioerolakien liberalisointia ja eugeenisia avioliittoesteitä. Lisäksi hän
tuki abortin ja ehkäisyn laillistamista, aviottomien naisten ja lasten
lainsäädännöllisen aseman kohentamista ja homoseksuaalisuuden
dekriminalisointia.

Westermarck toimi moraaliteoriansa mukaisena moraalikapinallisena, joka vaati
moraalikäsitysten, tapojen ja lakien puolueetonta ja harkitsevaa, tietoon
perustuvaa arviointia. Hän kritisoi etenkin sellaisia sukupuoleen,
seksuaalisuuteen ja avioliittoon liittyviä lakeja, joiden alkuperän hän
jäljitti vertailevan sosiaaliantropologisen tutkimuksen kautta taikauskoon,
uskonnollisiin käsityksiin, itsekkyyteen, ajattelemattomuuteen tai
tunneperäiseen inhoon.

Suurin osa Westermarckin puolustamista reformeista koski lakeja, joiden hän
näki syntyneen kristinuskon vaikutuksesta. Hänen sukupuoli- ja
seksuaalipolitiikkansa oli siten läheisesti kytkeytynyt hänen
kristinuskonkritiikkiinsä. Westermarckin uudistusvaatimukset perustuivat
pitkälti utilitaristiseen vahinkoprinsiippiin, jonka mukaan ihmisellä on
oikeus toimia vapaasti niin kauan, kun hän ei toiminnallaan vahingoita muita.

Tutkimus osoittaa myös, että Westermarckin näkemyksiä ja tukea
hyödynnettiin ajan sukupuoli- ja seksuaalireformistisen politiikan ajamisessa.
Eri intressiryhmät niin Suomessa, Englannissa kuin Yhdysvalloissakin
viittasivat hänen tutkimuksiinsa politiikkaansa perustellessaan, ja monet
yhdistykset ja kuuluisat reformistit tavoittelivat yhteistyötä hänen
kanssaan. Westermarck osallistuikin monen sukupuoli- ja seksuaalireformia
ajaneen yhdistyksen toimintaan Suomessa ja ulkomailla. Hän liittyi yhdistysten
jäseneksi, luennoi niiden tilaisuuksissa, osallistui niiden järjestämiin
konferensseihin ja kirjoitti artikkeleja niiden äänenkannattajiin. Hyvin usein
hän tuki yhdistysten tavoitteita arvovallallaan lupautumalla niiden
varapuheenjohtajaksi.

Westermarckin näkemykset olivat vaikutusvaltaisia myös tieteellisessä
viitekehyksessä: ne vaikuttivat monien merkittävien uudistusmielisten
tutkijoiden kantoihin. Eri maiden (Britannia, Yhdysvallat)
lainuudistustyössäkin viitattiin Westermarckin tutkimuksiin. Hänen
esittämiään lainuudistusvaatimuksia huomioitiin myös eri maiden
lehdistössä: eräistä hänen näkemyksistään kirjoitettiin niin paljon,
että niitä voidaan kutsua kansainvälisiksi mediatapauksiksi. Westermarck oli
siten merkittävä ja keskeinen toimija länsimaisen avioliitto- ja
seksuaalireformin edistämisessä. Hänen reformistista toimintaansa kuvaa
varhaisiin seksologeihin liitetty motto: tieteen keinoin yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden puolesta.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/