[H-verkko] CFP: Kvantihistoria-symposium / Quantitative History Symposium, Helsinki 2.12.2016

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Kesä 23 09:23:27 EEST 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kvantihistoria-symposium / Quantitative History Symposium, Helsinki 2.12.2016
---------------------------------------------------------
Numerot ja tilastot ovat esimerkiksi taulukoiden ja aikasarjojen muodossa
tuttuja käytännössä jokaiselle historiantutkijalle. Sen sijaan varsinaisten
tilastollisten menetelmien, kuten regressioanalyysin, hyödyntäminen on
harvinaisempaa talous- ja sosiaalihistoriaa kenties lukuun ottamatta.
Tietoteknisten edellytysten paranemisen ja digitaalisten ihmistieteiden
herättämän innostuksen myötä kiinnostus myös kvantitatiivisiin menetelmiin
on kuitenkin kasvussa. Kvantitatiivista historiantutkimusta tehdään
enenevissä määrin ja yhä useammin osana monitieteisiä tutkimushankkeita.

Yksipäiväisen symposiumin valokeilassa on kvantitatiivisia metodeja
hyödyntävä historiantutkimus. Millaisia aiheita siinä käsitellään,
millaisia aineistoja siinä käytetään ja millaisia menetelmiä siinä
tarkkaan ottaen sovelletaan? Jos kvantitatiiviset menetelmät kuuluvat osaksi
omaa metodologista työkalupakkiasi, tervetuloa esittelemään omaa työtäsi
symposiumiin! Toivomme mukaan eri vaiheissa tutkimusprosessia olevia töitä ja
eri vaiheissa uraansa olevia tutkijoita.

Symposium pidetään Helsingissä perjantaina 2.12. klo 9-17 (tarkempi aika ja
paikka vahvistetaan myöhemmin). Tarvittaessa järjestetään myös mahdollisuus
esitelmöidä etänä Skypen välityksellä. Symposium järjestetään Helsingin
yliopiston ”Philosophy and History of Open Science” -konferenssin
(30.11.-1.12.2016) yhteydessä.

Halukkaita esitelmöitsijöitä pyydetään toimittamaan yhden sivun
tiivistelmä ja lyhyt CV Maiju Wuokolle maiju.wuokko(at)helsinki.fi 2.10.2016
mennessä.

Virtually all historians process or at least encounter numerical data in the
form of tables and time series. The use of actual statistical methods, such as
regression analysis, is relatively rare – perhaps with the exception of
economic and social history. Quantitative methods are however attracting a
growing amount of attention among historians, thanks to improved software and to
the rise of digital humanities. Quantitative history is becoming increasingly
common and it is more and more often carried out as part of multidisciplinary
research projects.

This one-day symposium puts quantitative history in the spotlight. What kinds of
topics does it cover, what kinds of data does it utilize, and what kinds of
specific methods does it apply? If your methodological tool kit includes
quantitative methods, do join us at the symposium to introduce your work!
Projects in various phases of the research process and researchers in all stages
of their career are welcome.

The symposium will be held in Helsinki on 2 December, from 9 am to 5 pm (the
exact time and place TBA). If necessary, speakers will have the opportunity to
present through Skype. The symposium will be held in conjunction with the
”Philosophy and History of Open Science” Conference at the University of
Helsinki (30 November – 1 December 2016).

Prospective speakers should send a one‐page abstract and a short CV to Maiju
Wuokko maiju.wuokko(at)helsinki.fi by 2 October 2016.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Maiju Wuokko <maiju.wuokko at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.12.2016


Lisätietoja postituslistasta H-verkko