[H-verkko] CFP: Historiska och litteraturhistoriska studier, Call for Papers

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Heinä 13 12:21:33 EEST 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Historiska och litteraturhistoriska studier, Call for Papers
---------------------------------------------------------
Call for Papers, HISTORISKA OCH LITTERATURHISTORISKA STUDIER 92 (2017)

Vi tar emot artikel- och essäförslag till Svenska litteratursällskapets 
i Finland (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) 
som 2017 utkommer med volym nr 92.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar och essäer i historia och 
litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. 
Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna 
bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller 
engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 92 uppmärksammar vi särskilt bidrag inom temana "litteraturen och
samtiden" samt "Finlands 1900-tal". Därtill beaktar vi bidrag som faller
utanför dessa huvudteman.

Vi anhåller om korta, fritt formulerade artikel- och essäförslag senast 
den 16 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Sista
inlämningsdag för de färdiga vetenskapliga artiklarna är den 31 oktober och
för essäerna den 30 november 2016.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se 
http://www.sls.fi/sites/default/files/hls_skribentanvisningar.pdf eller 
kontakta SLS förlag, tfn 09-61 87 77.


Vänliga hälsningar,

redaktionen för HLS 92 (2017)

Jennica Thylin-Klaus, jennica.thylin-klaus at sls.fi
Martin Welander, martin.l.welander at gmail.com

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jennica Thylin-Klaus <jennica.thylin-klaus at sls.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 18.9.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.sls.fi/sv/nyhetsinlagg/call-papers-historiska-och-litteraturhistoriska-studier-92-2017Lisätietoja postituslistasta H-verkko