[H-verkko] Helsinki, Väitös: The Baltic Crusades and the Culture of Memory - Studies on historical representation, rituals, and recollection of the past

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Tammi 14 11:39:53 EET 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: The Baltic Crusades and the Culture of Memory - Studies on historical
representation, rituals, and recollection of the past

Helsinki, Fabianinkatu 33
23.1.2016 klo 11:00
---------------------------------------------------------

MA Linda Kaljundi väittelee 23.1.2016 kello 11 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "The Baltic Crusades and the Culture of
Memory - Studies on historical representation, rituals, and recollection of the
past " (Itämeren ristiretket ja muistamisen kulttuuri: Tutkimuksia
historiallisesta representaatiosta, rituaaleista ja menneisyyden muistamisesta
). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus/Main building,
auditorio/auditorium XIV. Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on Dr. Nora Berend, University of Cambridge, ja kustoksena
on professori Henrik Meinander.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis
-palvelussa.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/