[H-verkko] CFP: Työväestö, valta ja vapaus - THPTS:n kesäseminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Tammi 13 08:44:56 EET 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Työväestö, valta ja vapaus - THPTS:n kesäseminaari
---------------------------------------------------------
Esitelmäkutsu

Työväestö, valta ja vapaus - Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seuran kesäseminaari 22.-23.8.2016

Suomessa valmistaudutaan jo monin tavoin itsenäistymisen satavuotisjuhlintaan,
jonka yhteydessä vuosien 1917 ja 1918 kansallinen historia joutuu
vääjäämättä uudelleen arvioitavaksi. Tähän uudelleenarviointiin
osallistuu myös Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura tulevassa
kesäseminaarissaan, jonka teemana on työväestö, valta ja vapaus. Tavoitteena
on avata uusia näkökulmia kumous- ja itsenäistymiskauden tapahtumiin,
taustoihin, kokemuksiin ja vaikutuksiin työväestön, työväenliikkeen ja
työelämän vinkkelistä.
 
Vuosien 1917-1918 murrosta on tutkittu valtavasti, ja laajat historiahankkeet
kuten Punaisen Suomen historia ja Itsenäistymisen vuodet 1917-1920 ovat
muovanneet ymmärrystämme kumousjakson yhteiskunnallisesta kehityksestä ja
työväestön roolista siinä. Myös Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seura on jo käsitellyt teemaa Väki Voimakas -vuosikirjassaan
(1990). Tutkimuksessa on huomioitu sosiaalidemokraattien eduskuntaenemmistö ja
sen menetys, Tokoin senaatin yhteiskunnalliset reformit, maaliskuun 1917
kumouksen jälkeinen työväenjärjestöjen jäsentulva sekä vallan uusjako
kunnallispolitiikassa. Esiin on nostettu myös maailmansotaan liittyneen
inflaation, elintarvikepulan ja työttömyyden samoin kuin bolshevikkien
valtaannousun ja marraskuun yleislakon vaikutus yhteiskunnallisiin
jännitteisiin. Itsenäistymisen juhlavuoden kynnyksellä on aiheellista
kuitenkin tarkastella kriittisesti näitä aiempina vuosikymmeninä
kiteytyneitä tulkintoja ja avata uusia tulokulmia aiheeseen.
 
Kutsumme seminaariin esitelmiä, jotka voivat syventyä erityisesti vuoteen
1917, mutta yhtä hyvin eritellä pidempää ajanjaksoa tai rinnastaa eri
aikakausia. Esitelmien aiheet voivat rajautua paikalliselle tai kansalliselle
tasolle tai avata ylirajaisia tai vertailevia näkökulmia. Seminaari on avoin
kaikenlaisille teemaan liittyville aiheille, tieteenaloille ja
lähestymistavoille kvalitatiivisista kvantitatiivisiin.
 
Mahdollisia tarkastelukohteita ovat esimerkiksi:

työväestön esiinnousu paikallisilla vallankäytön areenoilla ja
perifeerisillä alueilla
ulkoparlamentaarinen voimankäyttö: lakot, kaartinmuodostus, väkivalta
sukupuolten rooli kumousajan liikehdinnässä
vallan ja vapaudet esitykset: teatteri, mielenosoitukset, juhlat, laulut
kumous muistitiedossa, työväestön omassa historiankirjoituksessa ja taiteessa
työväenjärjestöjen sisäiset hierarkiat ja konfliktit joukkomobilisaation
kaudella
suomalaisen liikehdinnän ylirajaiset yhteydet (Venäjä, Skandinavia, muu
Eurooppa, Amerikka)
elintarvikekysymys ja nälän aave
historiankirjoituksen marginaaliin painuneet vähäväkisten aatteet, liikkeet
ja edustajat
kumous käsitteistössä ja kielenkäytössä
työväestön odotushorisontti ja suhde kiihtyvään aikaan.

Seminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 22.-23.8.2016.
Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Seminaari on
maksuton. Kotimaan matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta
toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna
2017.

Lähetä liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc- tai
pdf-tiedostona viimeistään 23.3.2016 Sami Suodenjoelle
(sami.suodenjoki[at]helsinki.fi) tai Risto Turuselle (risto.turunen[at]uta.fi).
Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2016 aikana.

Lisätietoja: Sami Suodenjoki (sami.suodenjoki[at]helsinki.fi) ja Risto Turunen
(risto.turunen[at]uta.fi).

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Sami Suodenjoki <sami.suodenjoki at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 24.3.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.thpts.fi/seminaareja/cfp-tyovaesto-valta-ja-vapaus/