[H-verkko] Työtä: Amanuenssin vuorotteluvapaan sijaisuus Vaasan kaupungin museoissa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Tammi 11 09:31:55 EET 2016


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Amanuenssin vuorotteluvapaan sijaisuus Vaasan kaupungin museoissa
---------------------------------------------------------
Amanuenssin vuorotteluvapaan sijaisuus Vaasan kaupungin museoissa

Vaasan kaupungin museoissa on avoinna amanuenssin vuorotteluvapaan sijaisuus
1.3.2016–26.8.2016.

Vaasan kaupungin museoiden toimialoja ovat kulttuurihistoria, taide ja
luonnontiede. Museoyksiköitä ovat Pohjanmaan museo, Kuntsin modernin taiteen
museo, Tikanojan taidekoti ja Vanhan Vaasan museo. Pohjanmaan museon yhteydessä
toimii Terranova – Merenkurkun luontokeskus.
Etsimme vuorotteluvapaan sijaista museoidemme taidekokoelmien parissa
tehtävään työhön. Amanuenssin tehtäviin kuuluu taidekokoelmien hallinta,
luettelointi sekä sijoitustoiminta. Amanuenssi on mukana ideoimassa ja
toteuttamassa kokoelmiin liittyviä näyttelyitä ja hän osallistuu
taideteosten antolainaustoimintaan.

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään vaaditaan korkeakoulututkinto, jossa
pääaineena on taidehistoria tai taiteentutkimus sekä museoalan työkokemusta.
Hakijoilta toivotaan kokemusta taidekokoelmatyöstä sekä
Muusa-luettelointitietokannan käyttökokemusta.

Hakijoiden tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaisuuden ehdot: Tehtävään on
palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana
oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa
vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14
kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana
välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaiseksi voidaan palkata
alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana
oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut
enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan
alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata
henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä
tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Kielitaito: Hakijalta edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää
suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän palkkaus: Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n
mukaisesti.

Työn aloitusaika: 1.3.2016.

Työaika: Toimistotyöaika 36,25 h viikossa.

Yhteistiedot: Lisätietoja tehtävästä antaa kokoelmapäällikkö Auli
Jämsänen (06) 325 3785 tai 040-764 4125 tiistaina 12.1. klo 9–12 ja
torstaina 14.1. klo 13–16. Haastattelut pidetään viikolla 5.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa http://rekrytointi.vaasa.fi.
Hakuaika päättyy 22.1.2016 klo 16:15.
Vuorotteluvapaa alkaa 1.3.2016 ja jatkuu 26.8.2016 saakka.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 23.1.2016