[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Metsähistorian Seuran pro gradu -palkinto

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Su Tammi 3 11:58:39 EET 2016


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Metsähistorian Seuran pro gradu -palkinto
---------------------------------------------------------
Metsähistorian Seura myöntää pro gradu -palkinnon kalenterivuoden 2015
aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta pro gradu -työstä. Seuran
yhteistyökumppanina tässä hankkeessa on Metsänhoitajaliitto ry.

Pro gradu -palkinto on verovapaa apuraha, jonka suuruudesta seura päättää
kunakin vuonna erikseen. Vuonna 2015 jaetun palkinnon suuruus oli 500 euroa.
Palkinnon saajan on mahdollista laatia pro gradu -työn pohjalta artikkeli
Vuosilustoon, joka on Metsähistorian Seuran ja Suomen Metsämuseo Luston
vertaisarvioitu julkaisu.

Metsähistorian Seura pyytää yliopistojen metsähistoriaan liittyviä pro
gradu -töitä ohjanneita professoreita tekemään perusteltuja ehdotuksia
vuonna 2016 jaettavan pro gradu -palkinnon saajaksi. Palkinnon
myöntöperusteina käytetään seuraavia periaatteita:
- ansiokas tutkimus
- tuottaa uutta tietoa metsähistorian alalta
- perustuu johonkin aiemmin käyttämättömään tai vähän käytettyyn
lähdeaineistoon
- osoittaa tekijän kykyä tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä
- on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu.

Ehdotukset pro gradu -palkinnon saajaksi voivat perustua gradusta annettuihin
lausuntoihin. Ehdotuksen laajuus on noin yksi sivu ja siihen tulee liittää pro
gradu -työn tiivistelmä ja opiskelijan yhteystiedot.
Ehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen seura at
metsahistoria.fi 31.1.2016 mennessä.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jaana Laine <jaana.laine at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.2.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.metsahistoria.fi/fi/opinnaytepalkinnot