[H-verkko] CFP: Moniaistinen 1700-luku

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Helmi 25 11:08:01 EET 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Moniaistinen 1700-luku
---------------------------------------------------------
Moniaistinen 1700-luku -seminaari Turussa 7.10.2016


Call for papers

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura järjestää 7. lokakuuta 2016 Turussa
yksipäiväisen seminaarin otsikolla ”Moniaistinen 1700-luku”. Tapahtuman
tarkoituksena on tuoda esiin ajankohtaisia näkökulmia 1700-lukua koskevaan
aistihistorialliseen tutkimukseen ja luoda tieteidenvälisiä yhteyksiä
samankaltaisia kysymyksiä luotaavien tutkijoiden välille.

Pitkän 1700-luvun aistihistoriaa voi tarkastella niin aistikokemusta kuvaavien
kertomusten, historiateoreettisten kysymysten ja aistikokemusten teorioiden kuin
kokeellisen tutkimuksenkin kannalta. Myös aatehistorialliset näkökulmat
aisteihin ja aistimuksiin, myös moraalifilosofisena ongelmana, sisältyvät
seminaarin teemaan.

Tapahtumaan toivotaan esitelmäehdotuksia esimerkiksi 1700-luvun akustisista
maisemista, valon ja pimeyden kokemuksista, aistien käsitehistoriasta tai
uusien teknologioiden mahdollisuuksista aistihistorian kerronnallisena
välineenä. Kaunokirjallisten lähteiden ohella aikakauden kuvauksia
aistikokemuksista voi tarkastella myös aistihistoriassa harvemmin
hyödynnetyistä lähdeaineistoista kuten viranomaisasiakirjoista. Myös
idea-asteella olevat tutkimusideat etenkin kokeellisista kysymyksenasetteluista
ovat tervetulleita. Aistihistoriallista kysymyksenasettelua voi lähestyä niin
ikään historiankirjoituksen historian näkökulmasta.

Pyydämme lähettämään yhden sivun abstraktin 15.6. mennessä Panu
Savolaiselle (panu.savolainen at utu.fi). Abstraktiin tulee liittää yhteystiedot.
Esitelmän (20 min) voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Seminaari
on osallistujille ilmainen.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Panu Savolainen <panu.savolainen at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.6.2016