[H-verkko] Helsinki, Festseminariet HTF:100 Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Helmi 19 16:20:44 EET 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Festseminariet HTF:100 Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden
ut?

Helsinki, Ritarikatu 5
11.3.2016 klo 12:00 –  klo 17:30

---------------------------------------------------------

Festseminariet HTF:100

Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

Fredagen 11.3.2016 kl. 12.00–17.30 i auditoriet, Svenska litteratursällskapet
i Finland (Riddaregatan 5).

Historisk Tidskrift för Finland utkommer med sin 100:de årgång. Tidskriftens
förläggare Historiska föreningen har i samarbete med Historiska nämnden vid
Svenska litteratursällskapet i Finland och Centrum för Nordenstudier vid
Helsingfors universitet, glädjen att inbjuda till ett seminarium om framtiden
för vetenskapliga tidskrifter inom historia och humaniora i ett nordiskt
perspektiv.

Festseminariet HTF:100 samlar utgivare och redaktörer för de ledande nordiska
tidskrifterna inom historia samt centrala aktörer inom forskning och
vetenskaplig utgivning i Finland för att utbyta tankar, erfarenheter och
idéer. Hur ser situationen ut för tillfället och vilka är erfarenheterna av
aktuella teman så som slopande av papperstryck, digitalisering och open access?
Hur ser framtiden ut för vetenskaplig publicering på de nationella språken
och vilka är de konkreta utmaningarna och lösningarna i en tid som
kännetecknas av många förändringar med tanke på både finansiering, teknik
och redaktionella insatser?

Alla intresserade är varmt välkomna. Seminariet är gratis och servering
ingår. Anmälningar senast torsdagen 3.3.2016 per webblankett på Historiska
föreningens hemsidor (www.historiskaforeningen.fi) under rubriken Aktuellt
program, eller till föreningens sekreterareNina Johansson
(nina.johansson[at]helsinki.fi).

 

Program

Kl. 12.00  Arrangörernas välkomstord

Ordförande Julia Dahlberg, Historiska föreningen

Ordförande Ann-Catrin Östman, Historiska nämnden, SLS

 

Öppningsanförande

Chefredaktör Lars-Folke Landgrén (Historisk Tidskrift för Finland)

 

Kl. 12.30 – 13.20 Panel: Erfarenheter från de olika nordiska länderna –
situationen just nu, utmaningar, tvistefrågor och lösningar?

Ordförande: Professor Peter Stadius (Centrum för Nordenstudier, Helsingfors
universitet)

Deltagare: Kari Aga Myklebost (No), Hrefna Robertsdottir (Is), Jonas Nordin
(Sve) och Klaus Petersen (Scandinavian Journal of History)

                                           

KAFFE

 

Kl. 14.00 Open Science and Research ‒ objectives and strategies

Undervisningsråd Juha Haataja (Finlands
Akademi)                    

Turbulens eller trender – Finsk vetenskaplig publikationsverksamhet på
2010-talet

Publikationschef Johanna Lilja (Vetenskapliga samfundens delegation)

Diskussion

 

15.00 – 16.00 Panel:Publicering på nationella språk

Ordförande: Docent John Strömberg

Deltagare: Ann-Catrin Östman (SLS), Anu Lahtinen (Historiallinen
Aikakauskirja), Johan

Strang (CENS, Ideas in History), Johanna Ilmakunnas (Sjuttonhundratal)

 

16.00–16.30                      Avslutande diskussion

16.30–17.30                      Servering

 

VÄLKOMMEN!

---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/