[H-verkko] CFP: SQS-lehden erikoisnumero Pervot parantumiset / parantamiset – Queer Healings

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Joulu 1 16:21:30 EET 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
SQS-lehden erikoisnumero Pervot parantumiset / parantamiset – Queer Healings
---------------------------------------------------------
SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen,
vertaisarvioitu open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu
queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta vuodesta 2006
alkaen.

Erikoisnumeron teema on parantamiset ja parantumiset. Teema sisältää niin
menneisyyden kuin nykyhetken toiminta- ja ajattelutavat yhteiskunnassa,
taiteessa ja kulttuurissa. Tekstit voivat tarkastella niin parantamisen
teknologioita kuin parantumisen (väli)tiloja ja kulttuureita. Kutsumme
kriittisiä pohdintoja, jotka paneutuvat kaikenlaisiin seksuaalisuuden ja
sukupuolen moninaisuuteen kytkeytyviin terveyden, hyvinvoinnin ja sairauden
määritelmiin, keskusteluihin ja käytäntöihin.


Artikkeleiden aiheet ja kysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin
teemoihin:
• Queer-teoreettiset kysymykset suhteessa parantumiseen ja parantamiseen
• Parantumiseen ja parantamiseen liittyvät traditiot ja historiat
• Pervot kulttuurit parantumisen tai parantamisen
aikana/tiloina/tapoina/politiikkana
• Pervot parantajat hahmoina ja kertomuksina
• Parantava muistaminen/muistot parantumisesta
• Taiteet ja kirjallisuus parantumisen kuvaajina/välineinä/kyseenalaistajina
• Parantuva/parantumaton ruumis ja terveen/normaalin määritelmät
• Kyvykkyyden ja crip-teorian kysymyksenasettelut
• Medikalisaatio
• Bioetiikka ja bioteknologiat
• Biopolitiikka ja nekropolitiikka

Kutsumme SQS-lehden keskusteluun sukupuolta, seksuaalisuutta ja terveyttä
problematisoivia ja/tai queer-tutkimuksellisia näkökulmia soveltavaa
keskustelua tieteenalasta riippumatta.

KÄSIKIRJOITUSTEN LÄHETTÄMINEN/OHJEET KIRJOITTAJILLE
Kokonaiset artikkelikäsikirjoitukset lähetetään SQS-lehden internetsivujen
kautta (http://ojs.tsv.fi/index.php/sqs/index) 15.2.2017 mennessä. Tekstien
lähetys lehteen/Aineistot -sivulla on käsikirjoituksia ja niiden jättämistä
koskevat ohjeet kirjoittajille.


Vertaisarvioitavia, tutkimusta raportoivia artikkeleita sisältävän
Pervoskooppi-osaston lisäksi lehdessä on seuraavat osastot, joihin voi myös
lähettää tekstiehdotuksia: Pervopeili: keskustelut ja esseet,
Pervo/peruutus/peili: puheenvuorot, Pervolinssi: taidegalleria, Lectio
Praecursoria, Pervosilmäys: arvostelut. Näihin osastoihin ehdotettujen
tekstien julkaisemisesta päättää toimitus. Lehden internetsivuilla on
osastojen kuvaukset ja niissä julkaistavia tekstejä koskevat ohjeet.
(Julkaisusta > Toimituslinja >
Osasto, http://ojs.tsv.fi/index.php/sqs/about/editorialPolicies…)
Tekstit voivat olla joko suomen-, ruotsin-, tai englanninkielisiä.

Lisätietoja erikoisnumerosta
Numeron päätoimittajat Tiia Sudenkaarne, Turun yliopisto, filosofia:
tiijun(at)utu.fi
ja Jan Wickman, Åbo Akademi, sosiologia: jwickman(at)abo.fi

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Sari Miettinen <sahami at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.2.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
https://sqshome.wordpress.com/2016/11/01/call-for-submissions-sqs-journal-special-issue-on-queer-healings/Lisätietoja postituslistasta H-verkko