[H-verkko] CFP: Suomen Lääketieteen Historian Seuran Syysseminaari 14.11.2016

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Elo 25 15:37:30 EEST 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Suomen Lääketieteen Historian Seuran Syysseminaari 14.11.2016
---------------------------------------------------------
Suomen Lääketieteen Historian Seura järjestää maanantaina 14.11.2016
Syysseminaarin Tieteiden talolla kello 9–18 (huomioi muuttunut ajankohta).
Puhujiksi seminaariin ovat tervetulleita kaikki lääketieteen historian
tutkijat, niin humanistisilta kuin luonnontieteellisiltäkin tieteenaloilta.

Toista kertaa järjestettävän Syysseminaarin tarkoituksena on kerätä yhteen
alan tutkijoita ja toimia foorumina tieteelliselle keskustelulle. Viime vuonna
pidetty seminaari keräsi onnistuneesti yhteen lääketieteen historian
monitieteisen tutkimuskentän edustajia korkeatasoisten esitelmien ja runsaan
keskustelun kautta. Osallistujat ja järjestäjät olivat tyytyväisiä
erityisesti siihen, että Syysseminaari toi yhteen eri yliopistoissa ja muissa
toisistaan irrallisissa tiedeyhteisöissä toimivia tutkijoita. Tänäkin vuonna
pyrkimyksenä on luoda mahdollisuuksia poikkitieteelliselle kommunikaatiolle,
ajatustenvaihdolle sekä kontaktien muodostamiselle.

Syysseminaari pyrkii kasvattamaan tietoisuutta ajankohtaisista
kysymyksenasetteluista sekä monitieteisellä alalla työskenteleville
tutkijoille tärkeistä metodologisista näkökulmista. Tällä kertaa ohjelmaan
kuuluukin esitelmien lisäksi seminaarin päättävä paneelikeskustelu, jossa
panelistit pohtivat lääketieteen historian tutkimuksen nykytilaa ja
tulevaisuutta sekä alaan liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita.

Seminaariesitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

- Oppihistoria ja tieteen historia
- Ihmisten ja eläinten tautien historia
- Kansanterveyden historia
- Terveydenhuollon historia
- Paleopatologinen tutkimus
- Farmasian historia

Seminaariesitelmien aiheet voivat liittyä mihin tahansa aikakauteen. Esitelmän
voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja seminaaritilassa on
käytettävissä tavanomaiset tietotekniset apuvälineet. Esitelmien pituus on
40 minuuttia, josta 30 minuuttia käytetään aiheen käsittelyyn ja loput 10
minuuttia on varattu kysymyksille ja keskustelulle. Pyydämme kiinnostuneita
toimittamaan esitelmäehdotuksensa otsikon ja abstraktin (enintään 200 sanaa)
viimeistään 30.9. sähköpostitse osoitteeseen suomenlhs[at]gmail.com. Otamme
yhteyttä puhujiksi valittuihin lokakuun alussa.

Syyseminaari on avoin kaikille lääketieteen historiasta kiinnostuneille.
Tervetuloa!

Suomen Lääketieteen Historian Seuran puolesta,

Marie Vatjus

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marie Vatjus <marie-elena.vatjus at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.10.2016


Lisätietoja postituslistasta H-verkko