[H-verkko] Tampere, Rajoittaako lainsäädäntö humanistista tutkimusta? Humanististen alojen aineistojen tietosuojaa ja tekijänoikeutta käsittelevä seminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Elo 19 13:32:39 EEST 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Rajoittaako lainsäädäntö humanistista tutkimusta? Humanististen alojen
aineistojen tietosuojaa ja tekijänoikeutta käsittelevä seminaari

Tampere
14.9.2016 klo 10:00 – 14.9.2016 klo 15:15
---------------------------------------------------------

Tietoarkisto yhdessä Kielipankin ja Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen kanssa
järjestää humanististen alojen tutkimusaineistoihin liittyviä kysymyksiä
sekä ongelmakohtia käsittelevän seminaarin Tampereella 14.9.2016.

Seminaarin teemat liittyvät tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen ja sen
vaikutuksiin humanististen alojen tutkimuksessa, tekijänoikeuteen sekä
sosiaalisen median aineistojen tutkimuskäyttöön.

Suomenkielinen tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä ja esitykset tallennetaan myöhemmin
katsottaviksi.

Lähetyksen seuraamiseksi ei tarvitse asentaa mitään ohjelmistoa, mutta
selaimessa tulee olla joko Flash- tai HTML5-tuki. Chrome-selain sisältää
useimmiten vaadittavan tuen valmiiksi. Chat-ikkunan kautta voi lähettää
kysymyksiä.

» Ilmoittaudu 7.9.2016 mennessä. (Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2016.)

Alustava ohjelma

Klo 9:30–10:00 Aamukahvi

Avoimen tieteen palvelut

Klo 10:00–10:30
Tilaisuuden avaus
Tuomas J. Alaterä, IT-palveluasiantuntija, Tietoarkisto
Kielipankki
Mietta Lennes, projektisuunnittelija
Avoin tiede ja tutkimus -hanke
Sami Niinimäki, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Tietoarkisto
Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö

Pääpuheenvuorot

Klo 10:30–11:15 EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus
Anna Hänninen, OTM, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto

Klo 11:15–12:00 SOME-tietojen tutkimuskäyttö oikeudellisesta näkökulmasta
Marjut Salokannel, OTT, dos., informaatio-oikeudellinen asiantuntija, SaReCo

Klo 12:00–13:00 Lounas (omakustanteinen)

Paneeli: Tutkijan näkökulma nykytilanteeseen ja sen haasteisiin

Klo 13:00–15:00, puheenjohtaja Katja Fält, FT, tieteenala-asiantuntija,
Tietoarkisto 
Tutkijat alustavat, lainsäädännön asiantuntijat ja yleisö kommentoivat.

Salla-Maaria Laaksonen (Someaineistot), VTM, tohtoriopiskelija,
Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Ulla-Maija Peltonen (Muistitietoaineistot), FT, dosentti, Folkloristiikka,
Helsingin yliopisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Marjut Salokannel, OTT, dos., informaatio-oikeudellinen asiantuntija, SaReCo
Anna Hänninen, OTM, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätietoja:

Katja Fält
Arja Kuula-Luumi
Tiedustelut: Katja Fält (Katja.Falt at uta.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko