[H-verkko] CFP: Tunteiden historia Suomessa: tutkijaseminaari 31.10.-1.11.2016

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Apr 29 08:41:09 EEST 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Tunteiden historia Suomessa: tutkijaseminaari 31.10.-1.11.2016
---------------------------------------------------------
Tunteiden historia Suomessa

Tutkijaseminaari 31.10.-1.11.2016

Yhteiskunnan historian huippuyksikkö, Tampereen
yliopisto, http://www.uta.fi/yky/coehistory/tunteet/index.html

Tunteiden historia on parhaillaan vilkkaan akateemisen keskustelun kohteena, ja
alalla on jo vakiintuneita tutkimusinstituutteja Berliinissä, Lontoossa ja
Australiassa. Tunteiden historian painopisteitä ovat olleet tunnekäsitteet ja
-ilmaisut, tunteiden politiikka, tunteiden historiallinen vaihtelu, säätely ja
muuntuvuus, kollektiiviset tunteet ja tunneyhteisöt sekä tunteiden sukupuoli,
kehollisuus, etnisyys, luokka ja kansallisuus. Lisäksi tunteet ovat olleet jo
pidempään läsnä mm. kulttuuri-, psyko- ja poliittisessa historiassa sekä
biografisessa tutkimuksessa, vaikka tunteiden historiaa ei olekaan määritelty
omaksi tutkimusalakseen.

Tunteiden historia on Suomessakin vireä ja nopeasti kehittyvä ala, mutta
toistaiseksi suomalaiset tutkijat eivät ole kokoontuneet yhteiseen tapaamiseen.
Kutsumme siksi tunteiden historian tutkijoita kaksipäiväiseen seminaariin
Tampereelle 31.10.-1.11.2016. Tapaamisessa kartoitetaan alan aihepiirejä sekä
perustetaan tunteiden historian suomalainen tutkimusverkosto. Tältä pohjalta
voidaan suunnitella jatkoa esimerkiksi vuotuisten tapaamisten, konferenssien ja
yhteisjulkaisujen muodossa. Myös tunteiden tutkijat muista oppiaineista kuin
historiasta ovat hyvin tervetulleita, jos heidän aiheessaan on historiallinen
ulottuvuus.

Pyydämme kiinnostuneita ilmoittautumaan seminaariin laatimalla noin sivun
mittaisen abstraktin, josta käyvät ilmi omat tunteisiin liittyvät
tutkimusintressit ja -hankkeet sekä lyhyt kuvaus tutkijanuran vaiheesta.
Paperiin on hyvä liittää myös mahdolliset omat tunteiden historiaan
liittyvät julkaisut. Tutkimusaiheiden ei tarvitse käsitellä Suomen historiaa.
Tilaisuuden lopullinen muoto määräytyy sen mukaan, kuinka paljon ihmisiä
ilmoittautuu mukaan. Abstraktit on lähetettävä viimeistään 31.5.2016
mennessä jollekin ao. seminaarijärjestäjistä:

Ville Kivimäki, Tampereen yliopisto, ville.j.kivimaki at uta.fi

Jani Marjanen, Helsingin yliopisto, jani.marjanen at helsinki.fi

Tuomas Tepora, Helsingin yliopisto, tuomas.tepora at helsinki.fi

Raisa Toivo, Tampereen yliopisto, raisa.toivo at uta.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Ville Kivimäki <ville.j.kivimaki at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.6.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.uta.fi/yky/coehistory/tunteet/index.html