[H-verkko] Työtä: Ansvarig redaktör till Historisk Tidskrift för Finland

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Apr 18 10:24:23 EEST 2016


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Ansvarig redaktör till Historisk Tidskrift för Finland
---------------------------------------------------------
Historiska föreningen söker en ansvarig redaktörtill Historisk Tidskrift för
Finlandfrån och med 2017 års årgång. Uppdraget utlyses för en femårsperiod
(årgångarna 2017–2021) med möjlighet till förlängning. Redaktörskapet
är ett förtroendeuppdrag för vilket utbetalas ett arvode.

Kvalifikationer för redaktörsbefattningen är en erkänd ställning inom
historiedisciplinen, doktors grad, gärna erfarenhet av redaktionella uppgifter
och ett gott språksinne (svenska). Kännedom om digital utgivning betraktas som
en merit. Historisk Tidskrifts för Finland redaktion består av en ansvarig
redaktör och två redaktörer/redaktionssekreterare.

Ansökningen jämte CV och publikationsförteckning tillställsredaktionsrådets
ordförande, docent John  Strömberg, Riksarkivet (Fredsgatan 17, 00170
Helsingfors, tel. 050 340 4296, john.stromberg at arkisto.fi ) senast den 20 maj
2016.Den av tidskriftens redaktionsråd tillsatta rekryteringskommittén
förbehåller sig rätten att även föreslå kandidater vilka inte sökt
uppdraget.

 

Historisk Tidskrift för Finland utges sedan 1916 av Historiska föreningen i
Finland och riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt
intresserade allmänheten. Tidskriften betonar Finlands historia i ett nordiskt
perspektiv. Historisk Tidskrift för Finland utges med bidrag av Vetenskapliga
samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Historiska föreningen rf. <julia.dahlberg at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 21.5.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.historiskaforeningen.fi/foreningen/utlysning-ansvarig-redaktor