[H-verkko] CFP: Historiska och litteraturhistoriska studier 91 (2016)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Kesä 24 07:55:17 EEST 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Historiska och litteraturhistoriska studier 91 (2016)
---------------------------------------------------------
Call for Papers, HISTORISKA OCH LITTERATURHISTORISKA STUDIER 91 (2016)

 

Vi tar emot artikel- och essäförslag till Svenska litteratursällskapets i
Finland (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2016
utkommer med volym nr 91.

 

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar och essäer i historia och
litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna
granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna bearbetas inom
redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de
senare fallen översätts antagna texter till svenska).

 

I HLS 91 uppmärksammar vi särskilt 250-årsminnet av tryckfrihetsförordningen
1766 och den finlandssvenska modernismens 100-årsjubileum. Därtill har vi
möjlighet att beakta bidrag som faller utanför dessa huvudteman.

 

Vi anhåller om korta, fritt formulerade artikel- och essäförslag senast den
15 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan) eller till
info at sls.fi. Sista inlämningsdag för de färdiga vetenskapliga artiklarna är
den 31 oktober och för essäerna den 30 november 2015.

 

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se
http://www.sls.fi/sites/default/files/hls_skribentanvisningar.pdf eller kontakta
SLS förlag, tfn 09-61 87 77.

 

Vänliga hälsningar,

 

redaktionen för HLS 91 (2016)

 

Jennica Thylin-Klaus, jennica.thylin-klaus at sls.fi

Martin Welander, martin.welander at helsinki.fi

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jennica Thylin-Klaus <jennica.thylin-klaus at sls.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 4.12.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.sls.fi/sites/default/files/hls_skribentanvisningar.pdf