[H-verkko] Työtä: Apulaisprofessorin (historia) tehtävä (Tenure Track)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Kesä 15 11:42:45 EEST 2015


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Apulaisprofessorin (historia) tehtävä (Tenure Track)
---------------------------------------------------------
Apulaisprofessorin (historia) tehtävä (Tenure Track), Itä-Suomen yliopisto,
historia- ja maantieteiden laitos, Joensuun kampus (vakanssi no 32290) 

Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan haettavana olevassa tehtävässä
apulaisprofessorin tasolta lähtien. Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus
nostaa tehtävään valittu ansioittensa perusteella seuraavalle tasolle ilman
hakumenettelyä. Tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen
yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka
kauden aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle
olisi mahdollista. Apulaisprofessorin kutsutäyttö professorin tehtävään
tapahtuu asiantuntijalausuntojen perusteella.

Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset
(hallintojohtosääntö 30 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston
asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta
vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on
annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden
yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Historian apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävään valittavalla tulee olla
valmiudet tehdä menestyksellistä tutkimusta, opettaa ja osallistua laitoksen
kehittämiseen. Tehtävän tavoitteena on kasvattaa tieteenalan avainprofessori
osaksi yliopiston tiedeyhteisöä. Valittavalta edellytetään
kansainvälisellä ja korkeatasoisella tieteellisellä tutkimuksella osoitettu
pätevyys tehtävään. Tällaista voi olla myös kotimaisilla kielillä ja
kotimaisista aihealueista julkaistu tutkimus.

Tehtävä täytetään 1.1.2016 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.
Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen opetus- ja tutkimustehtävä
(Tenure Track).

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön
palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 7 (3 834,84 €/kk).
Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 %
tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa. 


Sähköiseen hakemukseen tulee liittää: 
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli) 
- julkaisuluettelo
(http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio ((http://www.uef.fi/fi/yhka/tiedekunnan-ohjeet) 
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei
kielitaito ilmene tutkintotodistuksista 
- hakijan merkittävimmät julkaisut täytettävän tehtävän kannalta
(luettelo 10 merkittävimmästä sekä julkaisut liitetään kohtaan 'Valitut
julkaisut') 
- tiivis yhteenveto tieteellisistä ansioista ja tutkimustyöstä (enintään 2
sivua; liitetään kohtaan 'Tieteelliset ansiot ja tutkimustyö') 

Julkaisuista ja niiden toimittamisesta: Mikäli julkaisuja ei ole mahdollista
lähettää sähköisesti, ne on koottava luettelon mukaiseen järjestykseen
niputetuksi kokonaisuudeksi ja toimitettava yhteiskunta- ja kauppatieteiden
tiedekunnan johtavalle hallintopäällikölle hakuajan loppuun mennessä kolmena
kappaleena. 

Yhteystiedot:
Johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
PL 111, 80101 JOENSUU
(katuosoite: Yliopistokatu 2, Aurora h. 2098)

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.6.2015 sähköisellä hakulomakkeella.
 
http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat
 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.7.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat