[H-verkko] CFP: Ehdota artikkelia vuoden 2015 Kotiseutu-vuosikirjaan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Tammi 1 19:47:21 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Ehdota artikkelia vuoden 2015 Kotiseutu-vuosikirjaan
---------------------------------------------------------
Vuoden 2015 Kotiseutu-vuosikirjan teema käsittelee  aineettoman
kulttuuriperinnön ilmenemismuotoja.

Aineeton kulttuuriperintö on juuri nyt mielenkiinnon kohteena, kun Suomi
hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta
vuonna 2013. Aihetta voidaan käsitellä mm. siitä näkökulmasta, miten
aineeton kulttuuriperintö ilmenee kielessä ja suullisessa perinteessä. Sen
lisäksi toimituskunta voi päättää julkaista vuosikirjassa myös muita
ajankohtaisia artikkeleita.

Odotamme nyt mielenkiinnolla ehdotuksianne vuosikirjan artikkeleiksi. Ehdotus
voi olla joko tuoretta tieteellistä kulttuuriperintötutkimusta popularisoiva
artikkeli tai tapauslähtöinen artikkeli, joka nostaa kokemukset yleiselle
tasolle.

Ehdotuksessa pyydetään esittämään artikkelin aihe ja kuvaamaan sisältö
lyhyesti ja selkeästi sen merkitys perustellen. Toivomme, että ilmoitatte
samalla arvion artikkelin pituudesta. Vuoden 2014 vuosikirjassa artikkelien
pituudet jakautuivat kolmeen ryhmään: 15 000 merkkiä, 10 000 merkkiä ja 5
000 merkkiä.

Artikkeliehdotuksia voi lähettää 20.1.2015 asti. Vuosikirjaan valituista
aiheista ilmoitetaan tekijöille helmikuun ensimmäisellä viikolla.
Varsinaisten artikkelikäsikirjoitusten kirjoittamiseen on aikaa 10.4.2015
saakka. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan varsinaisen kirjoituspyynnön yhteydessä.

Kirjan päätoimittajana toimii Riitta Vanhatalo. Toimituskunnan muut jäsenet
ovat Seppo Knuuttila, Rauno Lahtinen, Liisa Lohtander, Pia Puntanen ja Janne
Vilkuna.

Kotiseutu-vuosikirjan tehtävänä on popularisoida ajankohtaista
kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta ja käydä keskustelua kotiseudusta
ja kulttuurista.

Vuoden 2015 vuosikirja ilmestyy syksyllä sekä painettuna että vapaasti
luettavana nettiversiona.

Julkaisun painoversio jaetaan jäsenetuna Kotiseutuliiton jäsenyhteisöille ja
Kotiseutuklubin jäsenille. Sen voi tilata myös erikseen.

Artikkeleista ei makseta korvausta.

Artikkeliehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostilla
riitta.vanhatalo at kotiseutuliitto.fi

Lisätietoja voi myös pyytää sähköpostilla.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Suomen Kotiseutuliitto <elina.kuismin at kotiseutuliitto.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 21.1.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.kotiseutuliitto.fi/ehdota-artikkelia-vuoden-2015-kotiseutu-vuosikirjaan