[H-verkko] Tampere, Väitös: Sattuma yhteiskuntaa muokkaavana voimana

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Helmi 17 08:55:56 EET 2015


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Sattuma yhteiskuntaa muokkaavana voimana

Tampere, Kanslerinrinne 1
27.2.2015
---------------------------------------------------------

VTM Jukka Helttulan hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Sattuma yhteiskuntaa muokkaavana voimana. Tutkimus  sattumien synnystä,
olemuksesta ja vaikutuksesta (Chance Modifying Society)

tarkastetaan 27.2.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen
luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Antti Syväjärvi (Lapin yliopisto).
Kustoksena toimii professori Risto Harisalo.

Sattuma yhteiskuntaa muokkaavana voimana

Tutkimus käsittelee inhimilliseen toimintaan liittyvää sattumaa eli
tapahtumaa, joka on kokijalleen satunnainen, sattumus; sellainen joka tapahtuu
odottamatta, ennalta arvaamatta tai aikomatta tai suunnittelematta. Tällainen
sattuma eroaa matemaattisesta sattumasta siten, että sen alkuarvoja ei tunneta
eikä siihen johtanutta tapahtumasarjaa ole mahdollista toistaa täsmälleen
samanlaisena.

Tutkimuksessa käydään läpi sattumateorioita antiikista nykyaikaan,
esitetään miten sattuma syntyy sekä osoitetaan sen luonne,
hyödyntämismahdollisuudet ja merkitys yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Väitöstyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä sattumaa kohtaan.
Tavoitteeseen pyrkimystä tuetaan lukuisilla esimerkeillä  sattuman roolista
eri tapahtumissa kuten mm. monissa keksinnöissä,  ensimmäisen maailmansodan
syttymisessä, Adolf Hitlerin salamurhayrityksessä, atomipommin pudottamisessa
Japaniin, Berliinin muurin murtumisessa, presidentti Urho Kekkosen
presidenttikaudessa, Matti Vanhasen valinnassa pääministeriksi ja
finanssikriisin synnyssä.

Tutkimuksen tuloksena esitetään, että sattumat syntyvät ihmisten tehdessä
tekoja, joilla he pyrkivät subjektiivisen oman etunsa mukaisiin päämääriin,
ja että näiden tekojen seuraukset ovat pääsääntöisesti yhteiskunnalle
positiivisia; sekä että yhteiskunnallisessa päätöksenteossakin 
päättäjän oma etu vaikuttaa, ja että julkisen vallan toiminnan seuraukset
voivat hyviksikin katsotuista pyrkimyksistä huolimatta olla yhteiskunnalle
enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Lisäksi esitetään, että sattuman
hyödyntäminen on helpompaa yksilöille ja yrityksille kuin julkishallinnolle.
Jälkimmäisellä voi olla vaikeuksia hyödyntää sattumia optimaalisesti
vaarantamatta kansalaisten oikeusturvaa.

                                              
******

Jukka Helttula on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Turun
yliopistossa. Nykyisin hän toimii markkinointipäällikkönä..

Helttulan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2024,
Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9714-8, ISSN 1455-1616.
Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica
Universitatis Tamperensis; 1513, Tampere University Press 2015. ISBN
978-951-44-9715-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/