[H-verkko] CFP: Työväestö ja sivistys. THPTS:n kesäseminaari 2015

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Helmi 3 14:41:34 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Työväestö ja sivistys. THPTS:n kesäseminaari 2015
---------------------------------------------------------
Call for Papers

 Työväestö ja sivistys: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran
kesäseminaari 2015

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaarin aiheena on
”Työväestö ja sivistys”. Työväestön nousu yhteiskunnallisen tiedon
kohteeksi ja poliittiseksi toimijaksi sekä pyrkimys kehittää väestöä
sivistyksen ja koulutuksen avulla olivat saman aikakauden tuotteita. Valistuksen
pedagogisten visioiden, suomenkielisen kansakunnan rakentamisen projektin ja
”sivistysmaiden” hartaasti tutkittujen esimerkkien ohella eliitin parissa
nousi varhain esiin myös ajatus osaamisesta välineenä talouden
nykyaikaistamiseksi ja kansakuntien kilvassa pysymiseksi. Koululaitoksen ja
tehdaskurin yhteyksistä huolimatta ajatus ulotettiin suorittajana pidettyyn
työväestöön vain asteittain. Työväestön koulutus kytkeytyi alusta asti
kysymyksiin kontrollista, joutilaisuuden välttämisestä sekä sosialismin
torjunnasta.

Sivistys ja itsekasvatus olivat olennainen osa järjestäytyneen
työväenliikkeen omia pyrkimyksiä.  Uuden kirjallisuuden ja lehdistön
tarmokkaan lukemisen ja tuottamisen ohella järjestötyö itsessään harjoitti
entistä rahvasta moderniin toimijuuteen kokouskäytäntöineen,
organisaatioineen ja ilmaisutapoineen. Ruohonjuuritason radikaali valistus oli
paitsi snellmanilaista sisäisen raakalaisuuden voittamista, myös resurssi,
jonka voimin osattiin ja uskallettiin käydä luokkataisteluun. Itsenäistymisen
ja sisällissodan jälkeen työväenliike rakensi taustaltaan wrightiläisempien
työväenopistojen rinnalle omia sivistyslaitoksiaan luodakseen jäsenilleen
väyliä korkeakoulutukseen. Työväestön sivistäjän roolista kilpaili myös
mm. työnantajien tukema setlementtiliike. Se, mitä työväestöön luetut itse
kulloinkin koulutuksella tavoittelivat ja mihin he sitä käyttivät –
koulutuksen usein kiivas kysyntä – on mielenkiintoinen, katveeseen jäänyt
aihe.

Liikkeelle haasteita olivat oppivelvollisuus, kansakoulun saaminen yhteiseksi
pohjakouluksi sekä suhtautuminen akateemiseen sivistykseen. Kysymys
työväestön koulutettavuudesta ja koulutuksen tarpeellisuudesta jakoi myös
työväkeä. Koulu kilpaili pitkään lapsista ennen kaikkea työmarkkinoiden
kanssa. Sivistystä pyrittiin eriyttämään paitsi luokan, myös sukupuolen
mukaan.  Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä ammattikoulutus
vakiinnutettiin lukiolle rinnakkaiseksi ”toisen asteen” opetukseksi, ja
peruskoulu-uudistus sekä korkeakoulutuksen laajeneminen loivat talouden
rakennemuutoksen yhteydessä vaikutelman sosiaalisesta murroksesta. Kysymykset
koko väestön koulutettavuudesta, korkean koulutustason tarpeellisuudesta sekä
oppivelvollisuuden sopivasta pituudesta ja hinnasta ovat kuitenkin edelleen
kiistanalaisia.

Seminaari on avoin kaikenlaisille teemaan liittyville aiheille, tieteenaloille
ja lähestymistavoille kvalitatiivisista kvantitatiivisiin (esim. 
yhteiskunta-, perinne-, historia-, kulttuuri- ja taloustieteet). Mahdollisia
aihepiirejä ovat mm. seuraavat:  *Työväki ja yleissivistys *Työväki,
koulutus ja sukupuoli  *Kysymys työväestön koulutettavuudesta ja koulutuksen
tarpeellisuudesta *Järjestötyö kasvattajana *Valta ja vastarinta
koululaitoksessa *Sivistys, modernisaatio ja ”kansanomainen vastarinta”
*Inhimillisen pääoman hallinta *Koulu ja tehdaskuri *Koulutuksen annit,
hyödyt ja käytöt *Koulutus ja ”ruumiillinen työ”

Seminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 24.–25.8.2015.
Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Seminaari on
maksuton. Kotimaan matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta
toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna
2016.

Lähetä liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc- tai
pdf-tiedostona viimeistään 23.3.2015 Sakari Saaritsalle
(sakari.saaritsa[at]helsinki.fi) ja Sinikka Selinille
(sinikka.selin[at]helsinki.fi). Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2015 aikana.
Lisätietoja: Sakari Saaritsa (sakari.saaritsa[at]helsinki.fi) ja Sinikka Selin
(sinikka.selin[at]helsinki.fi)

 

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsi-Maria Hytönen <kirsi-m.hytonen at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.3.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.thpts.fi/seminaareja/kesaseminaari-2015-cfp-tyovaesto-ja-sivistys/