[H-verkko] CFP: Digitaalinen humanismi ja historiatieteet / Historia Mirabilis

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Elo 28 10:33:00 EEST 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Digitaalinen humanismi ja historiatieteet / Historia Mirabilis
---------------------------------------------------------
Kirjoittajakutsu:

Digitaalinen humanismi ja historiatieteet

Historia Mirabilis

Yhteiskunnan digitalisoituminen ei tarkoita pelkästään sosiaalisen
vuorovaikutuksen muuttumista yhä laajemmin digitaalisten medioiden kautta ja
avulla tapahtuvaksi, vaan myös historiantutkimuksen aineistojen muuttumista
yhä laajemmin digitaalisiksi. Sekä Suomessa että maailmalla on käynnissä
laajoja digitalisointihankkeita, joiden tavoitteena on siirtää aiemmin
paperimuodossa olevaa arkisto- yms. materiaalia digitaaliseen muotoon. Yhä
laajempien historiallisten aineistojen digitaalinen saatavuus tarkoittaa myös
aiemmin hankalasti saavutettavissa olleiden aineistojen olevan jatkossa yhden
hiirenklikkauksen päässä.

Vaikka aineistojen digitalisoituminen avaa uusia aineistoja myös
historiantutkijoiden ulottuville, digitaalisen tutkimuksen varsinainen
potentiaali liittyy mahdollisuuteen soveltaa digitaalisten aineistojen
analysointiin kehitettyjä tutkimus- ja analyysimenetelmiä myös
historiantutkimuksessa. Tekstinlouhinta, sisällönanalyysi, kuvantunnistus tai
verkostoanalyysi ovat esimerkkejä tietojenkäsittelytieteiden puitteissa
kehitetyistä menetelmistä, joita on tähän asti sovellettu varsin vähän
historiantutkimuksen puitteissa.

Teos pyrkii antamaan historioitsijoille työkaluja digitaalisen tutkimuskentän
haltuunottoon julkaisemalla digitaalisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden
käyttöön historiatieteissä keskittyvän kokoomateoksen.Teos keskittyy
kahteen aihealueeseen:

* Miten digitaalisten aineistojen lisääntyminen muuttaa historiantutkimusta?

* Millä tavoin historiantutkimus voi hyödyntää digitaalisia
tutkimusmenetelmiä?

Historia Mirabilis esittää avoimen kirjoittajakutsun kaikille digitaalisesta
historiantutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille. Artikkelitarjokkaiden
edellytetään liittyvän johonkin seuraavista teemoista:

(1) Digitaaliset aineistot, Big Data ja niiden merkitys historiantutkimukselle:
Tähän teemaan liittyvien artikkeliehdotusten edellytetään sekä esittelevän
jonkin tai joitakin digitaalisia aineistoja että keskustelevan laajemmin
digitaalisten aineistojen merkitystä historiatieteille.

(2) Historiantutkijan digitaaliset työvälineet: Tähän teemaan liittyvien
artikkeliehdotusten edellytetään esittelevän historiantutkijoille tarjolla
olevia digitaalisia analyysityökaluja, sovelluksia tai web-palveluja sekä
keskustelevan kriittisesti näiden menetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet.

(3) Digitaaliset tutkimusmenetelmät ja historiatieteet: Tähän teemaan
liittyvien artikkeliehdotusten edellytetään esittelevän konkreettisen, Suomen
tai Pohjoismaiden historiaan liittyvän case-tutkimuksen kautta digitaalisten
tutkimusmenetelmien soveltamista historiantutkimuksessa.

Ohjeet kiinnostuneille kirjoittajille

Kiinnostuneita pyydetään lähettämään maksimissaan yhden (1) A4-sivun
mittainen abstrakti sekä lyhyt kirjoittajakuvaus teoksen toimittajalle dosentti
Kimmo Elolle (kimmo.elo at utu.fi) 9.9.2015 mennessä. Artikkeliehdotukset
arvioidaan Historia Mirabilis -sarjan toimitusneuvon toimesta. Teokseen
valittujen artikkelien kirjoittajille toimitetaan yksityiskohtaiset
kirjoittajaohjeet sekä aikataulut syyskuun 2015 lopussa.

Teos tullaan julkaisemaan Turun kansainvälisillä kirjamessuilla lokakuussa
2016.

Historia Mirabilis

Historia mirabilis -refereesarja on julkaisufoorumi uutta luovalle
historiantutkimukselle. Sarjassa julkaistavat artikkelikokoelmat rakentuvat
selkeän aiheen, teeman, metodien tai teoreettisten kysymysten ympärille.
Sarjaa julkaisee Turun Historiallinen Yhdistys ry. Sarjassa julkaistuihin
teoksiin voi tutustua sivulla: http://thy.fi/julkaisut/historia-mirabilis/ Sarja
on tasolla 1 JUFO luokituksessa.

Vuodesta 2015 alkaen Historia mirabilis -sarjaan julkaistuissa
vertaisarvioiduissa teoksissa on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV)
myöntämä vertaisarviointitunnus. Tunnuksesta lisää tietoa osoitteessa:
www.tsv.fi/tunnus

Jokainen julkaisusarjassa julkaistava teos on vertaisarvioitu tällä sivulla
kuvatun prosessin: http://thy.fi/julkaisut/vertaisarviointiprosessi/

Lisätietoja

Lisätietoja kirjahankkeesta antavat teoksen toimittaja, dos. Kimmo Elo
(kimmo.elo at utu.fi) ja THY:n julkaisutoimikunnan puheenjohtaja Louis Clerc
(loucle at utu.fi).

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kimmo Elo <kimmo.elo at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 10.9.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://thy.fi/julkaisut/historia-mirabilis/