[H-verkko] CFP: Hulluus kulttuurisena ilmiönä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Elo 27 13:06:56 EEST 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Hulluus kulttuurisena ilmiönä
---------------------------------------------------------
Eloren teemanumero 1/2016
 
Hulluus kulttuurisena ilmiönä
 
Hulluus määritellään poikkeavuudeksi, sairaudeksi, riivaukseksi tai
heikkoudeksi. Hulluina pidetyt ihmiset ovat yhtäältä harhaisia ja
epärationaalisia, mutta toisaalta he saattavat olla ainoita, jotka uskaltavat
uhmata vakiintuneita normeja ja hierarkioita. Toisinaan hulluuteen on liitetty
myös positiivisia merkityksiä, kuten avain onnellisuuteen tai normaalin
käsityskyvyn rajat ylittävään viisauteen ja taiteelliseen luovuuteen.
 
Eloren toukokuussa 2016 julkaistavassa teemanumerossa tarkastellaan hulluutta
kulttuurisena ilmiönä eri näkökulmista. Hulluus koskettaa yksilöä,
yhteisöä ja instituutioita, jotka hulluuden määrittelevät. Sitä voidaan
tarkastella joko ulkoapäin, jolloin normaaleina pidetyt ihmiset kuvaavat hullua
käyttäytymistä, tai sisältä päin, jolloin hulluksi määritelty yksilö
itse kuvaa sisäistä maailmaansa ja suhdettaan yhteisöönsä. Ilmiönä
hulluus ja siihen suhtautuminen ovat muuttaneet muotoaan ja heijastelevat aina
aikansa aatemaailmaa. Hulluutta tarkastelemalla on mahdollista hahmottaa
kullekin aikakaudelle ja kulttuurille ominaista erilaisuuden ja normaaliuden
sekä ihanteellisen ja sopimattoman välistä rajankäyntiä.

Pyydämme kirjoittajia tarjoamaan lehteen artikkeleita tai katsauksia. Ehdotetut
tekstit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

- hullu ihminen
- hullu osana yhteisöä
- hulluus pelottavana, parannettavana ja vaarallisena
- hulluus ja mielisairaus
- hulluus ja nerous
- hulluuden positiiviset merkitykset
- hulluuden muuttuvat merkitykset suhteessa aikakauteen ja kulttuuriin
- hulluus ja määrittelyvalta: ketkä tai mitkä tahot hulluuden
määrittelevät ja miten ihmiset käyttävät näitä määritelmiä arjessaan?
- hulluuden kuvaus kansanperinteessä

Mikäli haluat kirjoittaa teemanumeroon, lähetä tekstisi tiivistelmä tai
valmis käsikirjoitus Eloren toimitussihteeri Petja Kaupille (petja [a]
tekstihuoltamo.com) 15.9.2015 mennessä. Kerro tiivistelmässä lyhyesti
artikkelin tutkimusongelma, sen tausta(t) ja merkitys, tutkimuksen aineisto, sen
keruun ja analyysin menetelmät sekä mahdollisesti alustavia tuloksia. Kerro
myös lyhyesti itsestäsi: kuka olet, mikä on oppiarvosi ja
taustaorganisaatiosi. Hyväksyttyjen artikkeliehdotusten valmiit
käsikirjoitukset pyydetään lähettämään 15.1.2016 mennessä ja katsaukset
1.3.2016 mennessä.

Tietoa artikkelin ja katsauksen eroista ja vinkkejä kirjoittamiseen osoitteesta
http://www.elore.fi/kirjoittajaohjeet/kirjoittajalle/artikkeli-ja-katsaus/

Elore julkaisee perinteentutkimuksen ja sen lähialojen kannalta kiinnostavia
kirjoituksia tieteellisistä artikkeleista katsauksiin ja
keskustelupuheenvuoroihin. Elore käyttää kunkin tutkimusartikkelin
toimittamisessa kahta asiantuntija-arvioijaa; katsauksia ja puheenvuoroja ei
referoida. Lehti ilmestyy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, ja sen
ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi.

Teemanumeron toimittavat Kirsi Hänninen, Mari Purola ja Anna Kinnunen
 
Ystävällisin terveisin Eloren toimituskunnan puolesta,
 
Taija Kaarlenkaski ja Tiina Seppä

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.9.2015