[H-verkko] Jyväskylä, Historiantutkimus, etiikka ja marginaalit esimodernista moderniin aikaan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
La Apr 25 12:17:58 EEST 2015


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Historiantutkimus, etiikka ja marginaalit esimodernista moderniin aikaan

Jyväskylä, Seminaarinkatu 15
18.5.2015 klo 00:00
---------------------------------------------------------

Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, Historica, sali H320 (3. krs) klo
12.15–18

Viime vuosina eri tieteenaloilla on käyty vilkasta keskustelua tutkimuksen
tekemiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. On pohdittu muun muassa
tutkittavien identiteetin suojaa, tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja sitä varten
kerätyn aineiston saatavuutta – ja ylipäätään sitä, mitä aiheita
voidaan tutkia ja millaisista näkökulmista tutkimusteemoja on sopivaa
lähestyä. Esimerkiksi läpinäkyvyyden edellyttäminen on
toisaalta herättänyt vaatimuksia tutkijan ja tutkimuskohteen keskinäisen
suhteen entistä avoimemmasta valottamisesta

Mitä arkaluontoisempia tai ristiriitaisempia menneisyyden teemoja tutkimus
käsittelee, sen tärkeämpää tutkijan on yleensä selvittää aihevalintansa
perusteita ja omaa asemoitumistaan suhteessa tutkimuskohteeseen. Samalla on
syytä pohtia keinoja henkilökohtaisen ja yleispätevän tiedon tasapainossa
pitämiseksi: kuinka tutkija voi kuvata menneisyyden varjopuolia todesti ja
oikeudenmukaisesti - ja samalla käsitellä omaa suhdettaan menneisyydestä
nostamiinsa kysymyksiin paitsi oppineesti, myös kypsällä ja emotionaalisesti
rakentavalla tavalla? Onko historiantutkijoiden suotavaa avata esimerkiksi
tutkimustensa yhteiskuntamoraalisia piiloviestejä lukijalle entistä avoimemmin
vai onko tällaisia viestejä objektiivisen tutkimuksen nimissä syytä
pikemminkin välttää? 

Tapahtuman järjestävät Suomen Akatemian Yhteiskunnan historian huippuyksikön
yhteisö ja akatemiahanke ”Kurinpitoa vai perheväkivaltaa? Suhtautuminen
patriarkaalisen vallan väärinkäyttöön modernisaation ajan Suomessa”.
Erityisesti väkivallan, seksuaalisuuden, terveyden ja sairauden, köyhyyden ja
sosiaalisten ongelmien historiaan perehtyneet tutkijat esittelevät tapahtumassa
omiin tutkimusaiheisiinsa liittyviä eettisiä kysymyksiä ja keskustelevat
niistä. Tapahtuman keynote-puhujina ovat professorit Jorma Kalela ja Kirsi
Vainio-Korhonen.

Ohjelma

 

12.15–13.00 vierailijaluento

Prof. Jorma Kalela:

Historian rakentaminen on viime kädessä eettinen projekti

13.00–13.15 jaloittelutauko

13.15–14.45 sessio 1

puheenjohtaja dos. Jari Eilola

FL Riikka Miettinen:

Eettiset kysymykset itsemurhien historian tutkimuksessa

 

Dos. Anu Koskivirta:

Historian politisointi väkivaltatutkijan selviytymiskeinona

 

FM, KTM Miikka Voutilainen:

Uudet nälänhätätutkimukset ja suomalaisten nälkäinen menneisyys.
Pitäisikö historiamme ymmärtää joukkomurhien historiana?

14.45–15.15 kahvitauko

15.15–16.00 vierailijaluento

Prof. Kirsi Vainio-Korhonen:

Huora, varas ja avionrikkoja - tuomiokirjatutkimuksen eettiset haasteet

 

16.00–16.15 jaloittelutauko

16.15–17.45 sessio 2

puheenjohtaja dos. Satu Lidman

 FT Mona Rautelin:

Kryptinen raskaus ja lapsenmurhat. Miten tutkia biologisen ilmiön kulttuurisia
vaikutuksia eettisesti kestävällä tavalla?

 

FT Pasi Saarimäki:

Seksuaalielämän käsittely 1800-luvun lopun käräjillä –
tutkimuseettisenä tavoitteena ihmisten intimiteetin kunnioitus.

FM Pirita Frigrén:

Skandaalinhakuisuutta vai laadullisen tutkimuksen todistusvoimaa?
Historiantutkija ja arkaluontoisista asioista kirjoittaminen

Loppukeskustelu

Tiedustelut: Jari Eilola (jari.eilola at jyu.fi), puhelin 050 -584 5765
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/