[H-verkko] CFP: Reformaatio 500 vuotta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Apr 15 09:34:37 EEST 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Reformaatio 500 vuotta
---------------------------------------------------------
 

KIRJOITTAJAKUTSU

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2016

Reformaatio 500 vuotta

Vuonna 2017 vietetään reformaation 500-vuotisjuhlavuotta. Suomen
kirkkohistoriallinen seura kutsuu nyt kirjoittajia vuoden 2016
teemavuosikirjaansa. Vuosikirjassa käsitellään reformaatiota ja sen
vaikutushistoriaa eri näkökulmista. Mistä ja miksi reformaatio alkoi ja mitä
seurauksia sillä on ollut? Mitä katolisessa kirkossa tapahtui 1500-luvun
mullistusten jälkeen? Historiantutkimuksessa on alettu puhua pitkästä
reformaatiosta, mutta mitä se tarkoittaa? Kuinka sukupuolittunut reformaation
historiakuva on ja mikä rooli naisilla oli miesten projektiksi leimautuneissa
kirkon uudistusvaatimuksissa? Miten jälkipolvet ovat tulkinneet reformaation
perintöä?

Seuran vuosikirja on perinteikäs kirkkohistorian alan aikakausjulkaisu, joka on
ilmestynyt vuodesta 1911 lähtien. Se sisältää vertaisarvioituja
tutkimusartikkeleita, ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin pureutuvia kirjoituksia
sekä arvosteluja. Vuosittain ilmestyvä teos julkistetaan seuran vuosijuhlassa
Pyhän Henrikin päivänä 19. tammikuuta. Näin reformaatiota käsittelevä
teemavuosikirja ilmestyy juhlavuoden alkajaisiksi.

Vuoden 2016 teemavuosikirjaan ovat tervetulleita tieteelliset artikkelit
(maksimissaan 65 000 merkkiä välilyönteineen), kirjoitukset ja katsaukset
(maks. 10 000 merkkiä välilyönteineen) sekä esimerkiksi kirja-, elokuva- ja
näyttelyarvostelut (maks. 6 000 merkkiä välilyönteineen).
Tutkimusartikkeleihin, kirjoituksiin ja katsauksiin voi liittyä kuvia ja muuta
graafista materiaalia. Artikkelin tai katsauksen voi kirjoittaa suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi. Muilla kielillä laadituista artikkeleista voi
neuvotella toimittajien kanssa.

Abstrakti suunnitellusta artikkelista lähetetään sähköpostitse vuosikirjan
vastaavalle toimittajalle Piia Latvalalle (piia.latvala at gmail.com) 30.9.2015
mennessä. Abstraktista käy ilmi artikkelin aihe ja mikä artikkelissa olisi
uutta, esimerkiksi siinä käytetty lähdeaineisto, tutkimusmenetelmä tai
näkökulma. Kaikille ehdotuksen lähettäneille ilmoitetaan lokakuun loppuun
mennessä tuloksesta. Hyväksyttyjen artikkeleiden tulee olla vuosikirjan
toimituksessa viimeistään 15.4.2016, minkä jälkeen ne käyvät läpi
referee-menettelyn.   

Jos tarjoat katsausta tai arvostelua, olethan yhteydessä Olli
Lampinen-Enqvistiin (olli.lampinen at helsinki.fi) mahdollisimman pian mutta
viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja vuosikirjaan liittyen antaa Piia Latvala. Suomen
kirkkohistoriallisesta seurasta ja sen toiminnasta lisätietoja saat seuran
sihteeriltä Sanna Supposelta (sanna.supponen at helsinki.fi) tai vierailemalla
seuran Facebook- tai kotisivuilla http://www.skhs.fi/.

 

 

CALL FOR CONTRIBUTIONS

The Yearbook of the Finnish Society of Church History 2016

The Reformation: 500 Years

The year 2017 marks the 500th anniversary of the Reformation. The Finnish
Society of Church History is now calling for writers to contribute to the
yearbook of 2016. The theme of the yearbook is Reformation and its impact, and
we invite discussion of the theme from various perspectives. How and why did the
Reformation begin and what were its consequences? How did the upheavals of the
16th century affect the Catholic Church? Recent scholarship has entertained the
concept of the ‘long Reformation’, but what does that mean? How gendered is
the historiography of the Reformation; what was the role of women in what has
been largely labeled as a men’s project? In what ways has the Reformation been
interpreted by posterity?

The Yearbook of the FSCH is a traditional journal of church history published
since 1919. It contains peer-reviewed articles, overviews of contemporary
issues, and reviews. The yearbook’s release date is 19th of January 2017, the
Society’s annual festival and the feast of Saint Henry (Henricus). The
publication of the book thus opens the jubilee year of the Reformation.

We welcome scholarly articles (max. 65.000 characters including spaces), surveys
and reports (max. 10.000 characters including spaces) as well as book, film,
exhibition and other culture reviews (max. 6.000 characters including spaces).
You may attach images (e.g. photographs or tables) to the articles, surveys and
reports. We accept submissions in Finnish, Swedish and English. If you wish to
write in another language, please contact the editors.

Please send an abstract of your proposed article to the editor-in-chief Piia
Latvala (piia.latvala at gmail.com) by 30th September, 2015. The abstract should
explain what is new about the article, whether it be the source material, method
or perspective. Everyone who has submitted a proposal will be informed of the
result by the end of October. The deadline for the accepted articles is 15th
April, 2016, after which they go through a referee process.

If you wish to submit a survey, a report or a review, please contact Olli
Lampinen-Enqvist (olli.lampinen at helsinki.fi) as soon as possible but by the end
of 2015 at the latest.

If you have any further questions on the yearbook, please contact Piia Latvala.
For more information on the Finnish Society of Church History, please contact
our secretary Sanna Supponen (sanna.supponen at helsinki.fi), visit
http://www.skhs.fi/en/ or follow us on Facebook.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Piia Latvala <piia.latvala at gmail.com>
Ilmoitus vanhentuu: 29.2.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.skhs.fi/