[H-verkko] Työtä: Kulttuurihistorian yliopistonlehtori, Turun yliopisto

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Apr 7 09:18:40 EEST 2015


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kulttuurihistorian yliopistonlehtori, Turun yliopisto
---------------------------------------------------------
Kulttuurihistorian yliopistonlehtori
 

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa
haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja
kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen laitoksessa on haettavana kulttuurihistorian oppiaineen
yliopistonlehtorin työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu laaja opetusvastuu, johon sisältyy
opetusta perustutkintotasolla, laajojen opetuskurssien vetäminen, koulutuksen
kehittäminen sekä oppiainevastuuta erikseen sovittavalla tavalla. Tehtäviin
kuuluu myös jatkokoulutukseen osallistuminen, tutkijaseminaarin
koordinointityö sekä tutkimushankkeiden ideointi ja valmistelu.
Yliopistonlehtorilta edellytetään myös yliopistohallinnollisia tehtäviä ja
tieteellisen tutkimustyön tekemistä.

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin
tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja
ohjata opinnäytteitä.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen
koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot
ja opetusnäyte.

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön
vaativuustasojen 5 - 7 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa
on 2840,64–3 819,56 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu
henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta
palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 28.4.2015 yliopiston
sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen
alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV
(eli ansioluettelo), julkaisuluettelo, akateeminen portfolio ja noin viiden
sivun mittainen tutkimussuunnitelma. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä
akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/home.aspx

Lisätietoja tehtävästä antaa kulttuurihistorian professori Hannu Salmi,
sähköposti: hannu.salmi(at)utu.fi, puh. 02 333 5220.

Tiedusteluihin vastaa laitoshallintopäällikkö Katariina Teräs, sähköposti:
hkt-kanslia(at)lists.utu.fi, puh. 02 333 8130 tai hallintosihteeri Tiina Nyberg,
sähköposti: hkt-kanslia(at)lists.utu.fi, puh. 02 333 5210.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 29.4.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/home.aspx