[H-verkko] Helsinki, Kanon i konkurrens – Fortbildningsseminarium för ämneslärare i historia

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Syys 17 10:58:15 EEST 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Kanon i konkurrens – Fortbildningsseminarium för ämneslärare i historia

Helsinki, Snellmaninkatu 9
3.10.2014 klo 11:00 – 4.10.2014 klo 16:30
---------------------------------------------------------

3–4.10 Kanon i konkurrens – Fortbildningsseminarium för ämneslärare i
historia

Tid: Fredag 3.10.2014 kl. 11.00-ca 21.00 och lördag 4.10.2014 kl. 10.00-16.30
Plats: Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Helsingfors 

Seminariet arrangeras av Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet i
Finland och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS / HYOL)
och riktar sig till både grundskole- och gymnasielärare i historia. Syftet är
att öppna upp diskussionen kring historiekanon i finsk skolundervisning, en
fråga som aktualiserats internationellt bl.a. sedan Nederländerna och Danmark
introducerade kanon i historieundervisningen. Under seminariet får deltagarna
ta del av flera föredrag i ämnet. Båda seminariedagarna inleds av utländska
talare. Genom verkstäder och paneldebatter strävar programmet dessutom efter
att sammanföra lärare och forskare i gemensam diskussion. Finlands Svenska
Historielärares årsmöte arrangeras i samband med seminariet.

Program på SLS hemsida.

Deltagaravgift är 40 euro. Avgiften faktureras efter anmälan. Anmälningar
senast 26.9.2014 via HYOL:s hemsida.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/