[H-verkko] Tampere, Väitös: Annie Ernaux’n ja Marguerite Durasin omaelämäkerrallinen itsereflektio

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Syys 16 21:41:23 EEST 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Annie Ernaux’n ja Marguerite Durasin omaelämäkerrallinen
itsereflektio

Tampere, Kanslerinrinne 1
27.9.2014
---------------------------------------------------------

FM Netta Nakarin yleisen kirjallisuustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Écrire sa vie, vivre son écriture.The Autobiographical Self-Reflection of
Annie Ernaux and Marguerite Duras (Écrire sa vie, vivre son écriture. Annie
Ernaux’n ja Marguerite Durasin omaelämäkerrallinen itsereflektio)

tarkastetaan 27.9.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen
luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Colin Davis (Lontoon yliopisto). Kustoksena
toimii professori Pekka Tammi.

Annie Ernaux’n ja Marguerite Durasin omaelämäkerrallinen itsereflektio

Väitöskirjassa tutkitaan ranskalaisten kirjailijoiden Annie Ernaux’n ja
Marguerite Durasin omaelämäkerrallisissa teksteissä ja
kirjailijakommentaarissa esiintyvää itsereflektiota. Työ lähtee liikkeelle
oletuksesta, että omaelämäkerrallisten tekstien ja niiden kirjoittajan
välillä on symbioottinen yhteys, joka ei perustu pelkästään vastaavuuteen
kirjojen ja niiden ulkopuolisen mailman välillä. Työssä esitetään, että
omaelämäkerrallinen kirjoittaminen on kaikenkattava projekti, jossa
omaelämäkerrallinen minä ja kirjailija ovat intensiivisessä ja
vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. Erityisen oleellinen lähtökohta työlle
on, että kaikki omaelämäkerrallinen kirjoitus viittaa lähtökohtaisesti
itseensä. Väitöskirjan tarkoitus on osoittaa, että Ernaux’n ja Durasin
tekstit sisältävät monenlaisia itsetiedostavuuden ja itseensäviittaavuuden
muotoja. Niissä esimerkiksi kommentoidaan kirjoitusprosessia sekä viitataan
kirjailijan muihin teoksiin. Samaan aikaan ne myös kertovat kuvatun subjektin
elämäntarinaa, mikä on myös monien kokeellisten omaelämäkertojan
perustavanlaatuinen tarkoitus.

Oleellinen osa kohdeteosten itseensäviittaavuutta ovat käytännössä
loppumattomat yhteydet kohdekirjailijoiden tuotantojen osien ja myös heidän
julkisen kommentaarinsa välillä. Väitöskirja esittää, että näiden
yhteyksien luomasta monimutkaisesta verkostosta muodostuu yhtenäinen
itsereflektiivinen tila. Koko omaelämäkerrallinen prosessi ja elämäntarinan
kertominen tapahtuu tässä tilassa. Tärkeä huomio on myös se, että
Ernaux’n ja Durasin elämäntarinoiden kertomisen projektit näyttäytyvät
intensiivisinä ja intohimoisina sekä muodon että teeman kannalta. Tämä
johtuu esimerkiksi teosten jatkuvasta uudelleenkirjoittamisesta, kirjailijoiden
elämien ja kirjoittamisen välisen yhteyden painottamisesta sekä heidän
teostensa tietyistä kantavista teemoista, kuten eroottisista rakkaussuhteista.

Kaiken kaikkiaan väitöskirja pyrkii kokonaisvaltaiseen kuvaukseen ja
analyysiin omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ja itsereflektion yhteispelistä
Ernaux’n ja Durasin valikoiduissa teoksissa ja heidän julkisessa
kommentaarissaan.

                                                                                                                                                                                  
******

Netta Nakari on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen
yliopistossa.

Nakarin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1966,
Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9547-2, ISSN 1455-1616.
Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica
Universitatis Tamperensis; 1451, Tampere University Press 2014. ISBN
978-951-44-9548-9, ISSN 1456-954X.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9548-9


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/