[H-verkko] CFP: Museoetiikka 2.0 Eettiset näkökulmat kulttuuriperintötyössä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Marras 29 12:02:52 EET 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Museoetiikka 2.0 Eettiset näkökulmat kulttuuriperintötyössä
---------------------------------------------------------
Museoetiikka 2.0
Eettiset näkökulmat kulttuuriperintötyössä

CALL FOR PAPERS AND PROPOSALS

Kuka saa määritellä, mikä on kulttuuriperintöä? Kenelle kulttuuriperintö
kuuluu? Pitäisikö museokokoelmien olla ilman rajoituksia kaikkien
saavutettavissa ja käytettävissä? Kenen historiaa esittelemme? Voidaanko tai
pitääkö jostakin vaieta? Voiko museo tehdä kokoelmapoistoja? Miten
kulttuuriperintöä voi laittaa esille? Museo on yhteiskunnan muisti, mutta onko
yhteiskunnalla oikeus myös unohtaa? Millaista on 2000-luvun museoetiikka?

Opiskelijoiden järjestämä vuotuinen museologiaseminaari järjestetään
Jyväskylän yliopistossa 16.–17.4.2015. Vuonna 2015 seminaari toteutetaan
yhteistyössä ICOM Suomen komitean ja Suomen museoliiton kanssa, ja sen otsikko
on Museoetiikka 2.0: Eettiset näkökulmat kulttuuriperintötyössä. Kehyksen
seminaarin puheenvuoroille luovat ICOMin julkaisemat Museotyön eettiset
säännöt. Toivomme ajankohtaisia, kriittisiä ja innovatiivisia
keskustelunavauksia, joiden yläotsikkoina Museotyön eettiset säännöt
toimivat. Eettisten sääntöjen mukaiset teemat ovat:
 
1. Museon tehtävä: museot säilyttävät, tulkitsevat ja edistävät
ihmiskunnan luonnon- ja kulttuuriperintöä 
2. Kokoelmien merkitys: museot ylläpitävät kokoelmiaan yhteiskunnan ja sen
kehityksen hyväksi 
3. Avoimuus: museoilla on primaariaineistoa uuden tiedon saamiseksi ja
välittämiseksi 
4. Kasvatuksellisuus: museot tarjoavat mahdollisuuksia luonnon- ja
kulttuuriperinnön arvostamiseen, ymmärtämiseen ja suojeluun 
5. Hyödynnettävyys: museoiden voimavarat tarjoavat mahdollisuuksia muille
julkisille palveluille 
6. Yhteisöllisyys: museot toimivat läheisessä yhteistyössä niiden
yhteisöjen kanssa, joista niiden kokoelmat ovat peräisin ja joita ne
palvelevat 
7. Laillisuus: museot toimivat lainmukaisesti 
8. Ammatillisuus: museot toimivat ammattitaitoisesti 

Lähetä abstrakti (n. 250 sanaa, Word- tai PDF-tiedosto) puheenvuorostasi tai
työryhmäehdotus sähköpostitse 30.11.2014 mennessä osoitteeseen
tiedotus.seminaari at gmail.com. Puheenvuoroja on kahden pituisia, 10 ja 20
minuuttia. Lisäksi puheenvuorojen yhteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja
keskustelulle.  Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti. Abstraktien
hyväksymisestä ilmoitetaan 15.1.2015 mennessä. 

Lisätietoja seminaarista sähköpostitse: tiedotus.seminaari at gmail.com

Ystävällisin terveisin,
seminaarityöryhmä

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.12.2014