[H-verkko] Työtä: Erikoisasiantuntijan sijaisuus Museovirastossa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Nov 27 10:35:47 EET 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Erikoisasiantuntijan sijaisuus Museovirastossa
---------------------------------------------------------
Erikoisasiantuntijan sijaisuus
 
Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija,
viranomainen, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto
kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta,
tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. 
 
Virka on sijoitettu Museoviraston Kehittämispalvelut -yksikköön. Tehtävä on
määräaikainen sijaisuus. Määräaikaisuus alkaa  1.2.2015 tai sopimuksen
mukaan ja päättyy 31.12.2015 tai siihen asti, kun viranhaltijan virkavapaa
kestää.
 
Museoviraston Kehittämispalvelut –yksikkö vastaa Suomen museoalan yleisestä
kehittämisestä ja tukemisesta, museoiden alueellisen tai erikoisalan toiminnan
sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museoihin liittyvän tiedon
keräämisestä ja välittämisestä kaikilla museosektoreilla.
Kehittämispalvelut edistää museoiden yhteistoimintaa, antaa neuvontaa,
asiantuntija-apua ja koulutusta sekä vetää ja osallistuu alan teemallisiin
kehittämishankkeisiin. Museoalan kehittämistä tehdään yhdessä muiden
museoalan toimijoiden kanssa.
 
Työpaikan katuosoite: Museovirasto , Sturenkatu 4 , 00510  Helsinki
 
Viran/tehtävän kuvaus:
Erikoisasiantuntijan tehtävänä on osallistua valtakunnalliseen museoalan
ohjaukseen ja kehittämiseen, vastata museoalan kehittämisen
viranomaistehtävistä ja tiedon välittämisestä erityisesti taidemuseoalan
osalta, kehittää organisaation tehokasta toimintaa ja palvelun laatua
yhteistyössä osastojen kanssa sekä tukea toiminnan strategista suuntaamista.
 
Hakijalta odotamme:
Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset
viran hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä museo- ja
kulttuuriperintöalan, erityisesti taidemuseoalan tuntemus.  Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoa, kokemusta kehittämistehtävistä, kykyä monialaiseen
yhteistyöhön sekä verkostoitumiseen, valmiuksia joustavaan tiimityöhön
sekä aktiivista kehittämisotetta.  Eduksi katsotaan kokemus tilastotiedon
käsittelystä ja analysoinnista sekä perehtyneisyys toiminnan suunnitteluun,
prosessien kehittämiseen ja hanketyöhön.
 
Kielitaito:
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää
ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. 
 
Tehtävän palkkaus:
Palkkaus määräytyy tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaisiin
työsuorituksiin perustuvan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä on
sijoitettu Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 9
(tehtäväkohtainen palkanosa 3 033,87 euroa/kk). Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston
palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.
 
Työaika:
Virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastossa on käytössä
joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä
työaikapankki-järjestelmä.
 
Lisätietoja tehtävistä antaa kehittämisjohtaja Carina Jaatinen (040) 128
6005, carina.jaatinen at nba.fi
ja erikoisasiantuntija  Eija Liukkonen (040) 128 6009, eija.liukkonen at nba.fi.
 
Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse kirjaamo at nba.fi  10.12.
klo  16.00. mennessä.
 
Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa Museoviraston kirjaamoon osoitteella
PL 913, 00101 Helsinki.  Käyntiosoite on Sturenkatu 2 a. Hakemuksia ei
palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita
”Erikoisasiantuntijan sijaisuus”.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 11.12.2014