[H-verkko] CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2015: työryhmäkutsu

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Nov 19 09:32:58 EET 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kaupunkitutkimuksen päivät 2015: työryhmäkutsu
---------------------------------------------------------
Kaupunkitutkimuksen päivät 2015: työryhmäkutsu (19.12.2014 mennessä)

Seuraavat Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään Tampereen  
yliopistossa 11.-12.5.2015. Järjestelyistä vastaa Suomen  
Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja  
ympäristötutkimuksen seuran (AYS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran  
(YSS) kanssa. Päivillä lähestytään kaupunkeja näyttämö-metaforan  
kautta. Mitä tapahtuu kaupunkinäyttämöllä, entä kulissien takana?  
Kuinka kaupungin elämää ja tapahtumia on käsikirjoitettu ja mikä osa  
jää improvisaatiolle? Minkälaista on kaupungeissa käyty dialogi?

Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivillä tarkastellaan kaupunkeja  
näyttämöinä monipuolisesti arjen ja juhlan, kaupunkisuunnittelun ja  
improvisaation, vallan representaation ja osallistavan aktivismin,  
performanssin, suurten ja pienten tapahtumien, arkkitehtuurin ja  
rakentamisen, teknologian, kaupunkipolitiikan, median,  
monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen, sekä  
muista soveltuvista näkökulmista. Kansainvälisiksi  
kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks (Cardiff  
University) sekä teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats  
Fridlund (Aalto University). Kolmas kutsuvieraspuhuja varmistuu pian.  
Päivillä jaetaan Vuoden kaupunkikirjoitus -palkinto ja kuullaan  
palkittuun kirjoitukseen perustuva luento. Ohjelmaan sisältyy myös  
kaupunkitilan luovaa haltuun ottamista ja uudelleen määrittelemistä  
käsittelevä Versus-tempaus (ks. ays.fi/versus/).

Päivillä työskennellään monitieteisissä työryhmissä, joihin ovat  
tervetulleita sekä tutkijat että kuntien päättäjät, virkamiehet,  
ammattilaiset ja kaupunkiaktiivit. Työryhmät muodostetaan perinteiseen  
tapaan tiedeyhteisön aloitteiden pohjalta. Erityisesti toivotamme  
tervetulleiksi ehdotukset, jotka mahdollistavat kaupunkien ja  
järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävän tutkimuksen esittelemisen.  
Pyydämme työryhmäesityksiä perjantaihin 19.12.2014 mennessä.  
Esityksestä (150-300 sanaa) tulee käydä ilmi työryhmän teema,  
potentiaalinen kohderyhmä ja mielellään mahdolliset puheenjohtajat.  
Esitykset lähetetään sähköpostin liitetiedostona päivien tieteellisen  
toimikunnan puheenjohtajalle Tanja Vahtikarille  
(tanja.vahtikari(at)uta.fi). Mahdollisia teemoja ovat (mutta ei  
ulosrajaavasti):

-Kaupungit ja kaupunkiseudut poliittisen, taloudellisen ja  
maankäyttöön liittyvän vallan näyttämöinä
-Kaupungit aktivismin ja protestin näyttämöinä
-Kaupunkisuunnittelun näyttämöt ja näyttämön takaiset tilat; kaavat ja  
varjokaavat
-Kaupungit dialogisina ympäristöinä
-Improvisaatio urbaanina käytäntönä
-Kaupungit ja kaupunginmuseot yhteisöllisen ja yksilöllisen muistin ja  
unohtamisen paikkoina
-Medioituneet ja teknologisoituneet kaupungit näyttämöinä
-Toistuvat ja ainutkertaiset kaupunkitapahtumat, spektaakkelit,  
juhlat, rituaalit
-Arjen ja työn performanssit kaupunkitilassa
-Kaupunkiturismi
-Performanssi kaupunkitutkimuksen teoreettisena lähtökohtana

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki kaupunkitutkimuksesta  
kiinnostuneet!

Järjestäjien puolesta,

Tanja Vahtikari
Suomen kaupunkitutkimuksen seura

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 20.12.2014