[H-verkko] CFP: Plats och rumslighet i 1700-talets kultur

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 8 10:18:42 EEST 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Plats och rumslighet i 1700-talets kultur
---------------------------------------------------------
Plats och rumslighet i 1700-talets kultur

Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar ett endagsseminarium med
temat ”Plats och rumslighet i 1700-talets kultur” 16.10.2014 i Helsingfors.
Seminariet kommer att bestå av tre på varandra följande sessioner: 1)
Förändringar i det politiska rummet i 1700-talets Europa 2) Gränszoner mellan
det privata och det offentliga rummet i 1700-talets städer och agrarsamhällen
3) Rum och rumsupplevelse i 1700-talets konst och litteratur.

Förändringar i det politiska rummet handlar både om konkreta, territoriala
rum och om hur platser knyts till varandra genom sociala nätverk samtidigt som
frågan kan ses som ett teoretiskt och begreppsligt problem. Förändringar i
gränszonen mellan privat och offentligt kan med fördel granskas i ljuset av
nya diskussionsinstitutioner och sällskaplighetsformer. Till den här
problematiken hör också den så kallade borgerliga offentligheten med dess
institutionella kontext. Hur en ny rumslighet uppfattades i konsten kan
analyseras genom nya arkitektoniska rumsindelningar, genom innovationer i
stadsarkitekturen eller genom en expanderande rumsupplevelse i bildkonst och
litteratur.

Sista inlämningsdag för abstrakt på en sida är 31.8.2014 (e-post:
ere.nokkala at helsinki.fi ). Till abstraktet bifogas kontaktuppgifter.
Föredragspråk under seminariet är finska, svenska och engelska och
föredragslängd 20 min.

Bästa hälsningar,

organisationskommittén: Markku Kekäläinen, Minna Ahokas, Ere Nokkala, Sophie
Holm och Lauri Viinikkala

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Markku Kekäläinen <markku.kekalainen at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.9.2014