[H-verkko] Työtä: Yleisen historian ma. professorin tehtävä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Tammi 22 12:52:26 EET 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Yleisen historian ma. professorin tehtävä
---------------------------------------------------------
Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on haettavana määräaikainen
yleisen historian professorin tehtävä. Määräaikaisuuden peruste on avoimen
tehtävän hoito sen täyttöprosessin ajan.

 Tehtävä sijoittuu historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen
yleisen historian oppiaineeseen. Laitoksessa toimii historian oppiaineryhmä,
johon kuuluvat yleisen historian lisäksi kulttuurihistoria ja Suomen historia.
Oppiaineryhmässä työskentelee kuusi professoria sekä lisäksi yksi tenure
track –apulaisprofessori. Historia-aineisiin valitaan vuosittain 43
pääaineopiskelijaa. Yleisen historian oppiaineessa on täytettävän
tehtävän lisäksi toinen professorin tehtävä, jonka tehtäviin sisältyvät
oppiaineen esimiehen tehtävät. Tämän professuurin opetusala on erityisesti
Euroopan historia. Euroopan lisäksi yleisen historian oppiaineessa on
aktiivista tutkimustoimintaa esimerkiksi Pohjois-Amerikan, Afrikan, Itä-Aasian
sekä Australian historiasta. Oppiaineen painopisteitä ovat ylirajaisuus,
liikkuvuus ja monikulttuurisuus sekä tiedon, tieteen ja tietämisen
historia.Nyt täytettävän ma. professorin tehtävän opetusalana on
erityisesti globaalihistoria, keskittyen Euroopan ulkopuolisten alueiden
historiaan tai Euroopan ulkopuolisten alueiden ja Euroopan väliseen
vuorovaikutukseen.Professorin tehtävänä on antaa yleisen historian
opetussuunnitelman mukaista opetusta erityisesti syventävissä opinnoissa,
ohjata opiskelijoiden opinnäytteitä, harjoittaa tutkimusta, ohjata
jatkotutkintoja, sekä osallistua yleisen historian oppiaineen kehitystyöhön
sekä yliopiston hallintoon.Aika jolle täytetään / 1.7.2014–31.7.2015

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Mari Husu, puh.02 333 5204, s-posti
marihusu at utu.fi

Haku päättyy / 17.2.2014 15:45

Lisätietoja oppiaineesta on oheisessa osoitteessa:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/yleinenhistoria/Sivut/home.aspx

Lisätietoja oppiaineesta on oheisessa osoitteessa 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 18.2.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/yliopisto-tyonantajana/avoimet-tehtavat/Lists/Avoimet%20tehtvt/Vain%20otsikot.aspx