[H-verkko] Työtä: Museolehtori Tornionlaakson maakuntamuseoon

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Tammi 13 14:25:10 EET 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Museolehtori Tornionlaakson maakuntamuseoon
---------------------------------------------------------
MUSEOLEHTORI TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEOON

Tornionlaakson maakuntamuseo – Tornedalens museum sijaitsee Torniossa Ruotsin
rajan välittömässä läheisyydessä. Museo on Tornionlaakson ja sen
rajanylisen kulttuuriperinnön asiantuntija. Museo tutkii ja säilyttää
yhteistä kulttuuriomaisuutta sekä tuottaa ja välittää tietoa Tornion ja
Haaparannan sekä koko Tornionlaakson kulttuuriperinnöstä.

Museolehtorin työkenttänä on erityisesti Haaparanta ja läntinen
Tornionlaakso. Museolehtorin pääasiallisena tehtävänä on museon ja sen
kokoelmien hyödyntäminen opetustyössä. Opetuksessa korostetaan
Tornionlaakson historiallisia juuria ja identiteettiä. Museolehtori edistää
monin eri tavoin kulttuuriperintöön liittyvän tiedon saavutettavuutta.
Erityisenä painopisteenä on lapsille ja nuorille suunnattu pedagoginen
toiminta unohtamatta muita ryhmiä ja kaiken ikäisiä ihmisiä.

Museolehtori työskentelee yhdessä museon muiden työntekijöiden kanssa.
Lisäksi yhteistyötahoja ovat koulut, oppilaitokset, museot, yliopistot.

Museolehtorilta edellytetään museoalan aineyhdistelmällä suoritettua
korkeakoulututkintoa (kansatiede, arkeologia, kulttuurihistoria, historia ja
kasvatustiede) sekä perehtyneisyyttä pedagogiikkaan ja
yleisöpalvelutehtäviin.

Toimen haltijalta edellytetään yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta,
erittäin hyvää ruotsin kielen taitoa sekä suomen kielen suullista ja
kirjallista hallintaa. Muiden kielten taito luetaan eduksi.

Tehtävän voi aloittaa heti, kun valinta saa lainvoiman.

HAKEMUKSET: Tornion kaupungin kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle osoitetut
hakemukset toimitetaan ruotsiksi täytettynä ja sähköisesti
www.kuntarekry.fi/sv välityksellä 31.1.2014 mennessä.

PALKKAUS: määräytyy KVTES 02MUS020 mukaan. Ennen tehtävän vastaan ottamista
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


LISÄTIETOJA:
Henri Nordberg +358400589679
Tapio Salo         +46705872539, tapio.salo at haparanda.se
Minna Heljala   +358505971557, minna.heljala at tornio.fi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUSEIPEDAGOG TILL TORNEDALENS MUSEUM


Tornedalens museum -Tornionlaakson maakuntamuseo finns i Torneå, alldeles nära
svenska gränsen.  Museet är specialiserat på Tornedalen och dess
gränsöverskridande kulturarv. Museet forskar och bevarar gemensam
kulturegendom samt producerar och förmedlar kunskap om Haparandas och Torneås
samt hela Tornedalens kulturarv.

Museilektorns arbetsområde är speciellt Haparanda och västra Tornedalen. Den
huvudsakliga uppgiften är nyttjandet av museet och dess samlingar i
undervisningsarbetet. I undervisningsarbetet betonas Tornedalens historiska
rötter och identitet. Museipedagogen främjar på många olika sätt
tillgängliggörandet av kunskaper som tillhör kulturarvet. Särskild
tyngdpunkt är pedagogisk verksamhet för barn och ungdom men också andra
grupper och människor i olika åldrar.

Museipedagogen arbetar tillsammans med de övriga museianställda. Andra
samarbetspartners är skolor, institutioner, museer och universitet.

Museipedagogen förutsätts ha högskoleexamen med ämneskombination från
museiområdet (etnologi, arkeologi, kulturhistoria, historia och pedagogik) samt
ha färdigheter i pedagogik och vara serviceinriktad.

Museipedagogen förutsätts även vara samarbetsvillig och initiativrik, äga
mycket bra kunskaper i svenska språket samt kunskaper i finska både skriftligt
och muntligt. Övriga språk är en merit.

Arbetet kan startas så fort beslutet om tillsättningen har vunnit laga kraft.

ANSÖKNINGAR: Digitalt på svenska till Kultur- och ungdomsnämnden i
Torneåwww.kuntarekry.fi/sv senast 31 januari 2014.


LÖN: enligt KVTES 02MUS20 i Finland. Före mottagande av tjänsten bör
sökanden lämna läkarintyg om sitt hälsotillstånd. I tjänsten tillkämpas
sex månaders provanställning.


INFO:
Henri Nordberg +358400589679
Tapio Salo         +46705872539, tapio.salo at haparanda.se
Minna Heljala   +358505971557, minna.heljala at tornio.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.2.2014