[H-verkko] Helsinki, Metsähistorian Seuran sydäntalven seminaari: Hyvää vauhtia metsätöille – Puunkorjuu ja Suomi muutoksessa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Tammi 10 09:45:36 EET 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Metsähistorian Seuran sydäntalven seminaari: Hyvää vauhtia metsätöille –
Puunkorjuu ja Suomi muutoksessa

Helsinki, Kirkkokatu 6
14.2.2014 klo 14:00 – 14.2.2014 klo 17:00
---------------------------------------------------------

Metsähistorian Seuran sydäntalven seminaari
perjantaina 14.2.2014 klo 14–17 Tieteiden talon salissa 505, Kirkkokatu 6,
Helsinki

YTT Kari Kekkonen esittelee väitöskirjatutkimuksensa ´Hyvää vauhtia
metsätöille – Puunkorjuu ja Suomi muutoksessa’ tuloksia. Hänen
sosiologian alaan kuuluva väitöskirjansa hyväksyttiin Tampereen yliopistossa
26.11.2011. Tutkimus tarkastelee metsätyön muutosta kolmesta näkökulmasta:
osana yhteiskunnan kehitystä, puunkorjuun rationalisointina ja
metsäkoneyrittäjien elämäntarinoita. Metsätyön vaiheet liittyvät
yhteiskunnallisen metsäsuhteen perustavanlaatuiseen muutokseen.
Tehometsätalous pyrki 1960-luvulla muuttamaan metsät puuntuotantovälineeksi
ja samalla metsäsuhde vaihtui tuotantoperustaiseksi. Metsäteollisuuden
globaali kilpailu ja puuntuotannon kanssa kilpailevat metsänkäyttömuodot ovat
muuttaneet suhteen markkinaperustaiseksi. Puunkorjuu on eri aikoina mukautunut
toimintaympäristön muutoksiin ja rationalisointi on toiminut tämän
sopeutumisen välineenä.

FT Sakari Siltala esitelmöi väitöskirjansa ’Puu-Valion nousu ja uho –
Murtuva yhteistyökapitalismi ja osuusaate 1982–2004’ aihepiiristä. Hänen
historian alan väitöskirjansa hyväksyttiin Helsingin yliopistossa 1.11.2013.
Tutkimus tarkastelee yhteistyökapitalismin murtumista, kilpailukapitalismin
läpimurtoa sekä osuustoiminnan roolia tässä prosessissa 1982–2004. Teos on
tapaustutkimus, jossa fokus on eräässä Euroopan suurimmista
metsäkonserneista ja tuottajaosuuskunnista, metsänomistajien omistamassa
Metsäliitto-ryhmittymässä (nyk. Metsä Group). Tutkimus antaa uutta tietoa
viennistä riippuvaisen maan historiallisesti tärkeimmän teollisuudenalan ja
vahvan osuustoimintaliikkeen sopeutumisesta koko talousjärjestelmän perusteita
ravistelleeseen lähiajan mullistukseen.

Puheenjohtajana seminaarissa toimii Metsähistorian Seuran puheenjohtaja Tapani
Tasanen. Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan31.1.2014 mennessä:
metsahistorian.seura(at)lusto.fi (tai sihteerille 050 3669552).

Tiedustelut: Jaana Laine (jaana.laine at helsinki.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/