[H-verkko] CFP: Uusi aikataulu!-Ny tidtabell! Ennen ja Nyt -lehden teemanumero 2014: Kokeiltavana digiarkiston sähköiset tunnisteet

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Helmi 4 15:18:16 EET 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Uusi aikataulu!-Ny tidtabell! Ennen ja Nyt -lehden teemanumero 2014:
Kokeiltavana digiarkiston sähköiset tunnisteet
---------------------------------------------------------
ARKISTOAINEISTOJEN SÄHKÖISET TUNNISTEET

Sähköisiin aineistoihin on viitattu historiantutkimuksessakin jo
pitkään. Vaikka viittauskäytännöt ovatkin vakiintuneet, viitteiden
linkeissä on yhä perustavanlaatuinen ongelma: vanhentunut linkki ei enää
johdata käyttäjää oikean aineiston luo.

Ratkaisu ongelmaan on Arkistolaitoksen lanseeraama, tällä hetkellä
koekäytössä oleva PID-työkalu (Persistent identifier, pysyvä sähköinen
tunniste), joka luo aineistolle automaattisesti pysyväisviitteen.
Arkistolaitos on ottamassa käyttöön saman URN-tunnusjärjestelmän,
jolla kirjastot ja julkaisuarkistot yksilöivät sähköisiä julkaisuja.
Lisätietoja:
http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/tehtavat/tutkimus/laehdeviitepalvelu.

Osana Arkistolaitoksen PID-hanketta Ennen ja Nyt -lehdessä julkaistiin
syyskuussa artikkeli, jolla kokeiltiin ensimmäisen kerran työkalun
toimivuutta. Artikkeli löytyy osoitteesta http://www.ennenjanyt.net/?p=700.

ARTIKKELIPYYNTÖ: TIETEELLISIÄ ARTIKKELEITA, JOILLA TESTATAAN DIGIARKISTON
SÄHKÖISIÄ TUNNISTEITA

Täysimittaisesti PID- työkalu tulee käyttöön vuonna 2015, mutta Ennen ja
Nyt tarjoaa kirjoittajille jo nyt mahdollisuuden kokeilla työkalua
tutkimustyössä. Artikkelien teema on vapaa, mutta sen päälähteistönä
tulee käyttää jotain digiarkiston (http://digi.narc.fi/) tarjoamista
aineistoista, sillä näihin voidaan tehdä PID-viite. Tiedostoja on tällä
hetkellä lähes 20
miljoonaa, joten valinnanvaraa riittää. Vaikka kaikkea digiarkiston aineistoa
voi käyttää, erityisen suositeltavia ovat laajemmat sarja-aineistot, kuten
Läänintilit ja
Henkikirjat.

Nyt toivomme artikkeleita vuoden 2014 aikana julkaistavaan Ennen ja Nyt
-lehden PID-pilottihankkeen teemanumeroon. Artikkelit käyvät läpi
normaalin anonyymin referee-arvioinnin.

AIKATAULU

Pyydämme lähettämään artikkeliehdotuksista noin kahden liuskan mittaiset
abstraktit 10.2.2014 mennessä. Ehdotuksessa tulee mainita artikkelin
lähtökohdat, tutkimusaineisto (erityisesti PID-kokeiluun ajateltu
aineisto), artikkelin metodit tai teoriat sekä artikkelin senhetkinen
vaihe.

PID-prosessin kokeiluluonteesta johtuen toimitus käy tarvittaessa
kirjoittajan kanssa jatkokeskusteluja sekä teemoista että käytetyistä
aineistoista. Ehdotukset lähetetään lehden päätoimittaja Anu Lahtiselle
ja tiedekoordinaattori Lauri Keskiselle 10.2.2014 mennessä. Artikkelien
valinnasta ilmoitetaan helmikuun puoliväliin mennessä. Valmiit
artikkelikäsikirjoitukset luovutetaan Lahtiselle ja Keskiselle huhtikuun
loppuun mennessä.

Julkaisun arvioitu aikataulu:

14.2.2014 päätös hyväksytyistä abstrakteista
30.4.2014 valmiit artikkelit arviointikierrokselle
30.5.2014 lausunnot kirjoittajille

Artikkelien määrästä, lausunnoista jne. riippuen numero ilmestyy elokuun
2014 loppuun mennessä.

Tarkemmat ohjeet kirjoittajille Ennen ja Nyt -lehden sivuilta:
http://www.ennenjanyt.net/?page_id=44

Yhteydenotot ja ehdotukset tiedekoordinaattori Lauri Keskiselle
(lokesk at utu.fi) sekä päätoimittaja Anu Lahtiselle (anulah at utu.fi

***

ARKIVMATERIALENS DIGITALA SIGNUM

Redan länge har man hänvisat till elektroniska arkivmaterial inom
historieforskningen. Fastän hänvisningsförfarandena har etablerats,
finns det ett grundläggande problem med hänvisningarnas länkar: en
föråldrad länk kan inte längre leda läsaren till rätt material.

Arkivverket i Finland har lanserat en lösning på problemet, för
tillfället testas verktyget PID (Persistent identifier, statiskt
elektroniskt signum), som automatiskt skapar en statisk hänvisning.
Arkivverket håller på att ta i bruk samma URN-system, med vilket
bibliotek och publicerande arkiv identifierar sina elektroniska
publikationer.

Tilläggsuppgifter (på finska):
http://www.arkisto.fi/fi/__arkistolaitos/tehtavat/__tutkimus/laehdeviitepalvelu

Som en del av Arkivverkets PID-projekt utgav tidskriften Ennen ja Nyt i
september en artikel, där man för första gången prövade att använda
verktygets funktion. Artikeln finns på adressen:
http://www.ennenjanyt.net/?p=__700

CFP. VETENSKAPLIGA ARTIKLAR, DÄR MAN TESTAR DIGIARKIVETS (FINLAND)
ELEKTRONISKA SIGNUM

Verktyget PID tas fullskaligt i bruk år 2015, men Ennen ja Nyt erbjuder
författare redan nu möjligheten att pröva verktyget i sitt
forskningsarbete. Artiklarnas tema är fritt, men deras huvudsakliga
material bör baseras på bruket av något av de material som erbjuds vid
digiarkiv (http://digi.narc.fi/), eftersom man kan hänvisa till dessa
med en PID-hänvisning. Det finns för tillfället nästan 20 miljoner
filer, varför det finns gott om valmöjligheter. Fastän man kan
bruka allt digitalt arkivmaterial föreslår vi att man gärna använder
större materialserier, såsom Länsskattelängder och Mantalslängder.

Nu önskar vi artiklar för tidskriften Ennen ja Nyt som utkommer 2014 i
form av ett temanummer om pilotprojektet PID. Artiklarna genomgår gängse
referee-evaluering, som är anonym.

TIDTABELL

Vi ber er sända ca 2 sidor långa abstrakt för förslag till artiklar
senast 10.2.2014. I förslaget bör man nämna artikelns utgångspunkter,
forskningsmaterial (speciellt det som är avsett för PID-försöket),
artikeln metoder eller teoribakgrund samt artikelns nuvarande läge.

På grund av PID-processens försöksnatur diskuterar redaktionen vid
behov mer med skribenten både om temat och om de utnyttjade materialen.
Förslagen sändes till tidskriftens chefredaktör Anu Lahtinen och
vetenskapskoordinatorn Lauri Keskinen senast 10.2.2014. Om valet av
artiklar meddelas vid mitten av februari. De färdiga artikelmanuskripten
överlämnas till Lahtinen och Keskinen senast i slutet av april.

Tidskriftens ungefärliga tidtabell:

14.2.2014 beslut om godkända abstrakter
30.4.2014 de färdiga artiklarna evalueras
30.5.2014 evalueringarna till författarna

Beroende på artiklarnas mängd, evalueringar etc. utkommer numret senast
i slutet av augusti 2014.

Noggrannare direktiv för skribenter finns på webbsidorna för
tidskriften Ennen ja Nyt:
http://www.ennenjanyt.net/?__page_id=44

Förfrågningar och förslag sändes till vetenskapskoordinator Lauri
Keskinen (lokesk at utu.fi ) samt chefredaktör Anu Lahtinen (anulah at utu.fi 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Lauri Keskinen <lokesk at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.2.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.ennenjanyt.net/