[H-verkko] Työtä: Suomen kansallismuseon yli-intendenttiä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Elo 6 11:42:57 EEST 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Suomen kansallismuseon yli-intendenttiä
---------------------------------------------------------
Suomen kansallismuseoon haetaan yli-intendenttiä
 
Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija,
viranomainen, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto
kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta,
tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. 
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistoriallinen museo.
Museoviraston osana Kansallismuseo kehittää oman kokoelma- ja yleisötoiminnan
rinnalla maan yleistä museotointa sekä toimii yhteistyössä kansallisen
kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja välittämiseksi. Suomen kansallismuseo
toimii useassa museo- ja nähtävyyskohteessa.
 
Virka on viraston yhteinen.  Virka on sijoitettu Suomen kansallismuseon
Kokoelmat-osaston Kulttuurihistorialliset kokoelmat ja asiantuntijapalvelut
-yksikköön.
Tehtävä on vakituinen, tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virka
täytetään sopimuksen mukaan, aikaisintaan 1.9.2014.
Hakuaika päättyy: 26.8.2014 klo 16.00
Työpaikan katuosoite: Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki.

Viran/tehtävän kuvaus:
Yli-intendentin tehtävänä on toimia Kulttuurihistorialliset kokoelmat ja
asiantuntijapalvelut -yksikön esimiehenä. Yksikkö vastaa Suomen
kansallismuseon kulttuurihistoriallisten kokoelmien hallinnasta ja
tutkimisesta.  Yli-intendentti johtaa yksikön toimintaa Museoviraston
strategian ja asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti taloudellisesti,
laadukkaasti ja tehokkaasti. Yli-intendentti vastaa yksikön prosessien
suunnittelusta ja kehittämisestä, tulostavoitteiden toteutumisesta ja
toimintaa koskevasta raportoinnista. Lisäksi yli-intendentti osallistuu
museoiden väliseen yhteistyöhön kokoelma-asioissa.
 
Hakijalta odotamme: Virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat
edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto
historiassa tai kulttuurien tutkimuksessa.  Tehtävän menestyksellinen
hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä yksikön toimialaan kuuluviin
tehtäviin, museoalan ja kokoelmatoiminnan tuntemusta. Eduksi katsotaan
tehtävää tukeva tieteellinen jatkokoulutus ja kokemus projektien
vetämisestä. Lisäksi edellytetään johtamistaitoa, erinomaista yhteistyö-
ja vuorovaikutustaitoa, aktiivista kehittämisotetta sekä sujuvaa neuvottelu-
ja esiintymistaitoa.
 
Kielitaito: Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja
tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito, erityisesti
englannin kielen hyvä taito ja valmiudet toimia kansainvälisessä
ympäristössä katsotaan hakijalle eduksi. 
 
Tehtävän palkkaus: Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy
vaativuusryhmän 10 (3 488,96€/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa
Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.
 
Työaika: virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastossa on
käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä
työaikapankki -järjestelmä. 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa kokoelmajohtaja Eija-Maija Kotilainen, puh. 040
128 6431, eija-maija.kotilainen at nba.fi.
Hakemukset pyydetään toimittamaan 26.8.2014 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti
valtion työhakusivuston www.valtiolle.fi kautta. Tehtävän työavain on
600-141-14. Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa Museoviraston kirjaamoon
osoitteella PL 913, 00101 Helsinki. Käyntiosoite on Sturenkatu 2 a. Hakemuksia
ei palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita tehtävän
työavain 600-141-14.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 27.8.2014