[H-verkko] Työtä: Kaupunki- ja kuntahistorian professuuri

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 8 10:30:55 EEST 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kaupunki- ja kuntahistorian professuuri
---------------------------------------------------------
Historiska institutionen vid Stockholms universitet söker en professor i
historia, särskilt stads- och kommunhistoria. Senaste ansökan 31/10.

Vid Historiska institutionen bedrivs forskning på flera olika områden och
även utbildningen har en bred profil. Historia utsågs 2006 till ett av
universitetets ledande forskningsområden. Ett av profilområdena vid Historiska
institutionen är urbanhistoria, där det också finns en anställning som
professor i historia med inriktning på Stockholms historia. Stads- och
kommunhistoriska institutet är en central del i denna forskningsmiljö som är
nationellt ledande och inom vissa områden även internationellt framstående.
Finansieringen av anställningen som professor delas mellan Stockholms
universitet, Stockholms stad och Sveriges kommuner och landsting, den senare
organisationen finansierar i huvudsak institutets verksamhet.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår föreståndarskapet för Stads- och
kommunhistoriska institutet, att inom ämnesområdet stads- och kommunhistoria
bedriva egen forskning samt handleda och undervisa studenter och doktorander.
Dessutom kan undervisning inom institutionens övriga kursutbud komma att ingå.
Undervisningsskyldigheten är med hänsyn till de särskilda uppgifterna
begränsad till hälften av vad som annars gäller för professorer enligt
Stockholms universitets arbetstidsavtal.

Länk:
http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar/larare-forskare/professor-i-historia-sarskilt-stads-och-kommunhistoria-1.149493

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marko Lamberg <marko.lamberg at historia.su.se>
Ilmoitus vanhentuu: 1.11.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar/larare-forskare/professor-i-historia-sarskilt-stads-och-kommunhistoria-1.149493