[H-verkko] CFP: Teemanumero: Rauha, konfliktit ja historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus (Kosmopolis 2/2014)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
La Marras 5 19:19:54 EEST 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Teemanumero: Rauha, konfliktit ja historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus
(Kosmopolis 2/2014)
---------------------------------------------------------
Kosmopolis 2/2014 – teemanumero Rauha, konfliktit ja
historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus

Kansainvälinen keskustelu rauhankasvatuksesta käynnistyi ensimmäisen
maailmansodan jälkeen, ja sen voidaan sanoa saavuttaneen lakipisteensä
”tähtien sodan” varjossa kylmän sodan aikana 1970-luvun lopulla ja
1980-luvulla. Rauhankasvatuksen tavoitetta ja sisältöä on painotettu eri
aikoina ja eri yhteyksissä eri tavoin: milloin on tähdätty sotilaallisten
jännitteiden ja kansallisuuksien välisten viholliskuvien lieventämiseen,
milloin korostettu demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta tienä kohti rauhaa
yhteiskuntien sisällä ja välillä, milloin taas painotettu konfliktien
ratkaisun psykologisten ja sosiaalipsykologisten välineiden tärkeyttä.

Kosmopolis omistaa teemanumeron 2/2014 kysymykselle, minkälainen rooli,
sisältö ja tavoite rauhankasvatuksella on Halabjan, Srebrenican, Darfurin ,
syyskuun 11. päivän iskujen ja Syyrian sisällissodan värittämässä
maailmassa. Teemanumeron näkökulmana on rauhankasvatus
kriittis-poliittis-historiallisena toimintana, jossa tiedostetaan, että
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kietoutuvat yhteen usein monimutkaisella ja
kivuliaalla tavalla. Eräs tärkeä rauhankasvatuksen kehys on ollut
kouluopetus, etenkin koulujen historiallis-yhteiskuntatiedollinen kasvatus.

Teemanumeroon toivottujen artikkeleiden mahdollisia aihepiirejä ovat:

rauhankasvatuksen parametrit kylmän sodan aikana ja sen jälkeen,
sota ja rauha koulujen opetussuunnitelmissa, oppimateriaaleissa ja
opetuskäytänteissä,
sovittelu kouluopetuksen haasteena konfliktinjälkeisissä yhteiskunnissa,
rakenteellisen ja avoimen väkivallan suhde kriittisen kouluopetuksen
keskiössä.

Pyydämme kirjoittajia lähettämään artikkelistaan n. 150 sanan pituisen
abstraktin teemanumeron vieraileville päätoimittajille 1.11.2013 mennessä.
Ilmoitamme 15.11.2013 mennessä kirjoittajille päätökset artikkeleista.
Pyydämme artikkeleiden käsikirjoitukset 15.2.2014 mennessä. Ehdotukset
käyvät läpi arviointimenettelyn. Valmiit artikkelit pyydämme saada 1.5.2014
mennessä.

Jan Löfström, jan.lofstrom at helsinki.fi

Dos., historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori

Sirkka Ahonen, sirkka.ahonen at helsinki.fi

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori emerita

Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Aini Linjakumpu <Aini.Linjakumpu at ulapland.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.11.2013