[H-verkko] CFP: Kuolema historiassa, Historiallinen Aikakauskirja 4/2014 - muistutus

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Nov 22 14:28:14 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kuolema historiassa, Historiallinen Aikakauskirja 4/2014 - muistutus
---------------------------------------------------------
Historiallisen Aikakauskirjan 4/2014 teemanumero ”Kuolema historiassa”
tarkastelee kuolemaan, kuolemiseen ja kuolleisiin liitettyjä ilmiöitä eri
historiallisina ajanjaksoina eri puolilla maailmaa.

Kuolema on väistämätön osa ihmiselämää, mutta siihen on eri aikoina ja
eri kulttuureissa liitetty erilaisia tapoja, uskomuksia, merkityksiä ja
tunteita. Viimeisten vuosikymmenten aikana kuolema on alkanut kiinnostaa yhä
enemmän myös historiantutkijoita. Varsinaisen kuoleman historian uranuurtajana
voidaan pitää Philippe Ariès’ta, joka jo 1970- ja 1980-luvuilla tarkasteli
ja määritteli kuolemaan liitettyjen asenteiden ja uskomusten erityispiirteitä
eri aikakausina. Kuoleman historian klassikoiksi yltäneissä tutkimuksissaan
Ariès teki tunnetuksi esimerkiksi sellaiset käsitteet kuin ”kesytetty
kuolema” ja ”kielletty kuolema”. Myöhemmissä tutkimuksissa Ariès’ta
on kritisoitu muun muassa yleistämisestä ja yhteiskunnallisen viitekehyksen
unohtamisesta. Ariès’n käsityksiä ovatkin sittemmin laajentaneet
esimerkiksi Michelle Vovelle ja kuoleman väestötieteellistä ulottuvuutta
tarkastellut Eino Jutikkala.  Jutikkalan lisäksi Suomessa on julkaistu muutama
kuoleman historiaan keskittyvä antologia, joissa kuolemaa on lähestytty
esimerkiksi sairauden, sodan ja uskonnon näkökulmista; yksittäisissä
tutkimuksissa on puolestaan tarkasteltu sankarikuolemia, kuoleman
kulttuurihistoriaa ja kuolemaan liittyvää kansanperinnettä.

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumerossa luodaan katsaus Suomessa
tehtävään kuolemantutkimukseen. Tavoitteena on laajentaa tutkimuskenttää
tarkastelemalla marginaalisia tutkimuskohteita ja ehdottamalla uusia
näkökulmia kuoleman historian tutkimiseen. Artikkeleissa voidaan tarkastella
kuolemaa ja kuolemankulttuuria esimerkiksi sukupuolen, luokan tai eri
ikäkausien kautta. Tekstit voivat käsitellä eri kulttuureissa ja eri
historiallisina ajanjaksoina kuolemaan ja vainajiin liitettyjä uskomuksia,
riittejä, tapoja, tunteita ja käytäntöjä sekä kuoleman materiaalisia
ulottuvuuksia, kuten hautamuistomerkkejä ja hautausmaita. Kirjoituksissa
voidaan myös pohtia erilaisia kuolintapoja – esimerkiksi sotakuolemia,
itsemurhia, eutanasiaa – ja niiden merkityksiä historiassa.

Lähetä artikkelisi abstrakti Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeron
toimittajille Kirsi Kanervalle ja Anu Salmelalle 1.12.2013 mennessä
osoitteisiin kirsi.kanerva at utu.fi ja anelsal at utu.fi.

Artikkelit valitaan teemanumeroon abstraktiehdotusten pohjalta. Valinnoista
ilmoitetaan 15.12.2013 mennessä. Valmiit artikkelit tulee lähettää
teemanumeron toimittajille 15.6.2014 mennessä, jonka jälkeen artikkelit
vertaisarvioidaan. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2014.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Anu Salmela <anelsal at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.12.2013