[H-verkko] Työtä: Taidesäätiö Pro Arte etsii kulttuurituottajan sijaista vanhempainvapaan ajaksi 2.9.2013 - 31.7.2014

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 30 14:06:16 EEST 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Taidesäätiö Pro Arte etsii kulttuurituottajan sijaista vanhempainvapaan
ajaksi 2.9.2013 - 31.7.2014
---------------------------------------------------------
TAIDESÄÄTIÖ PRO ARTE ETSII KULTTUURITUOTTAJAN SIJAISTA VANHEMPAINVAPAAN
AJAKSI 2.9.2013-31.7.2014

Taidesäätiö Pro Arten tarkoituksena on edistää kuvataiteen asemaa ja
näkyvyyttä sekä kehittää kuvataiteen yleisösuhdetta ja saavutettavuutta.
Toiminnan perustana on vuosittainen IHME-nykytaidefestivaali, jonka
muodostavat IHME-teos, IHME-päivät ja IHME-koulu. Säätiö kutsuu vuosittain
yhden kansainvälisen taiteilijan tai taiteilijaryhmän toteuttamaan
IHME-teoksen julkiseen tilaan pääkaupunkiseudulla. Luennoista,
keskusteluista, työpajoista, elokuvista ja esityksistä koostuvat

IHME-päivät lisäävät ymmärrystä ja kiinnostusta kuvataidetta kohtaan.
IHME-koulu käsittää taidekasvatushankkeita, työpajoja sekä opetus- ja
virikemateriaalin IHME-teoksesta. Vuonna 2014 toteutuva festivaali on
järjestyksessä kuudes.

Kulttuurituottajan tehtävänkuva

Kulttuurituottaja työskentelee yhteistyössä esimiehensä, säätiön
toiminnanjohtajan ja muiden festivaalituotantoon osallistuvien
työntekijöiden kanssa vuosittaisen IHME-nykytaidefestivaalin toteutuksen
parissa. Tuottaja vastaa siitä, että IHME-päivät toteutuvat sovitulla
tavalla, annetun aikataulun ja budjetin puitteissa. Tuottaja osallistuu
myös IHME-koulun ohjelman valmisteluun, käytännön toteutukseen ja
tiedotukseen. Työn suorituspaikka on festivaalitoimisto Helsingin
keskustassa.

Tehtäväkokonaisuus

Kulttuurituottaja

1) toimii IHME-päivien puhujien, esiintyjien ja alihankkijoiden
yhteyshenkilönä sekä huolehtii tapahtuman käytännön järjestelyistä
erikseen
laadittavan suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.
2) huolehtii festivaalijulkaisujen toimituksesta ja IHME-kouluun
liittyvien tuotantojen suunnittelusta ja koordinoinnista
3) huolehtii IHME-päivien verkkotiedotuksen (www, facebook ym.)
ylläpidosta ja päivittämisestä, sekä uutiskirjeiden ja tiedotteiden
postituksesta.
5) suunnittelee ja toteuttaa tapahtumaan liittyvän yleisöpalautteiden
keräämisen ja tulosten raportoinnin
6) toimii asiakasraadin ja mahdollisen työharjoittelijan yhteyshenkilönä
sekä huolehtii myös muista IHME-nykytaidefestivaalin käytännön
toteutukseen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä.

Tehtävän edellyttämä osaaminen

Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää kokemusta itsenäisesti
toteutetuista kulttuurituotannon tai vastaavista projekteista
sekä hyvää suomen ja englannin suullista ja kirjallista taitoa,
aloitteellisuutta, huolellisuutta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja
ja yleisten tietokoneohjelmien hallintaa. Sijaisuus alkaa 2.9.2013
puolipäiväisenä (20 h/vko) 1.11.2013 saakka jatkuen tästä eteenpäin
kokopäiväisenä 1.5.2014 saakka. Sijaisuus jatkuu 1.5.2014 jälkeen
osa-aikaisena (20h/vko) 31.7.2014 asti.

Hakeminen

Vapaamuotoinen hakemus sisältää ansioluettelon, josta käyvät ilmi
mahdollinen alan koulutus, tähänastinen työkokemus ja toteutetut projektit
sekä palkkatoivomus. Hakemuksessa tulee olla myös kahden suosittelijan
nimet ja yhteystiedot.

Hakemus lähetetään perjantaihin 14.6.2013 mennessä osoitteeseen:
IHME-nykytaidefestivaali, Taidesäätiö Pro Arte, Kalevankatu 4, 2. krs,
00100 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.

Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Hakemuksen voi
lähettää myös sähköisesti PDF-tiedostona osoitteeseen:
vappu.tainio at ihmefestival.fi

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Paula Toppila,
paula.toppila at ihmefestival.fi, 045-1240096

Tietoa säätiöstä ja sen toiminnasta:
www.ihmefestival.fi


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.6.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.ihmeproductions.fi/index.php