[H-verkko] Helsinki, Hur publicera sig? Tidskriftsfloran inom traditionsvetenskaperna

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke toukokuu 29 13:23:39 EEST 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Hur publicera sig? Tidskriftsfloran inom traditionsvetenskaperna

Helsinki, Ritarikatu 5
14.6.2013 klo 10:00 – 14.6.2013 klo 16:00
---------------------------------------------------------

Hur publicera sig? Tidskriftsfloran inom traditionsvetenskaperna

Tid:Fredagen den 14 juni 2013, kl. 10.00–16.00 
Plats:Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5, Helsingfors
Arrangör: Traditionsvetenskapliga nämnden vid SLS.

I Norden finns ett rikt urval tidskrifter som etnologer och folklorister kan
publicera sig i. Seminariet tar fasta på hur tidskrifterna fungerar och ordnar
med sin refereeprocess, hurdana deras refereenätverk är och vad som är
avgörande för publiceringsbeslut. Ytterligare diskuteras hur det
traditionsvetenskapliga synsättet bibehålls i en tid då alla
kulturvetenskaper börjar närma sig varandra. Hur når vi ut med vår
etnologisk-folkloristiska världsbild, vem vänder vi oss till och hur? Här är
"open access"-kraven stora – hur möter vi dem? Hur ställer vi oss till
engelska som publiceringsspråk? Till det nationella arvet och kraven på att
vara internationell? Också marknadsföringen och samarbetet tidskrifterna
emellan diskuteras.

Anmälning till seminariet, samt middagen till självkostnadspris, till
forskningssekreterare Jacobina Ek-Nuutinen: jacobina.ek-nuutinen at sls.fi senast
6.6.2013.

 

PROGRAM

10.00-10.10     Öppningsord: Anna-Maria Åström, ordförande för
Traditions-                            vetenskapliga
nämnden

10.10-10.50     Birgitta Svensson, Ethnologia Scandinavica och Rig,   
                           Stockholm och Lund,
Peer-review-systemet. Skribenterna och
                          kontakten med dem

10.50-11.20     Pia Olsson, Ethnologia Fennica, Helsingfors: Finsk etnologi
för                            internationell publik
- en  konceptuell konflikt

11.20-12.00     Tine Damsholt, Ethnologia Europaea, Köpenhamn: Kring
                           etnologi och
kulturhistoria. Europa och det danska
                           tidskriftslandskapet

12.00-13.00     Lunch på restaurang Piano

13.00-13.30     Roger Jacobsson, Kulturella Perspektiv, Umeå: Temanummer
                           och samarbete med
etnologiska institutioner

13.30-14.00     Karina Lukin, Elore, Åbo: "The Two Sides and Languages of
                           Open Access and Elore"

14.00-14.30     Kaffe med tilltugg

14.30-15.00     Anna-Maria Åström, Budkavlen,Åbo:Nordiskt eller
                           finlandssvenskt? A-laget
eller B-laget?

15.00-16.00     Diskussion om tidskrifternas linjeval och kutymer,
nationella                           
publikationsfora, poängräkning vid universiteten och
                           artikelskribenternas
situation

16.00                  Seminariet avslutas

Kommentator hela dagen: Ulrika Wolf-Knuts, Arv, Åbo

Tidskiftsbord: Tidskrifterna presenterar sig med senaste nummer, folders,
                           bulletiner, medlemsblad

17.30                  Middag på restaurang QULMA

Tiedustelut: Svenska litteratursällskapet i Finland
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/