[H-verkko] Helsinki, ”Kuolleet lehdet”

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Maalis 25 10:26:58 EET 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

”Kuolleet lehdet”

Helsinki, Hallituskatu 1
24.4.2013 klo 13:00
---------------------------------------------------------

Seminaari on suunnattu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa toimiville
asiantuntijoille. Digitaalistumisen ja toimintatapojen nopean muutoksen myötä
lainsäädäntöön on jäänyt ns. harmaita alueita. Yhä useammin tulee
vastaan tilanteita, joihin laki ei anna suoraa vastausta ja oikeasta tulkinnasta
vallitsee erilaisia näkemyksiä.

Eräs tällainen kysymys on henkilötietolain soveltaminen kuolleisiin
henkilöihin. Tarkoituksena on oikeustapausten, ennakkokysymysten ja alan
keskeisten toimijoiden esitysten pohjalta pohtia, missä kulkevat suojan rajat
kuolleiden henkilöiden osalta. Iltapäivän kuluessa keskustellaan myös
laajemmin siitä, millä perusteilla muistiorganisaatiot voivat käsitellä
henkilötietoja eli tallettaa ja luovuttaa niitä, erityisesti
tutkimustarkoituksiin.

Seminaariin kutsutaan esitelmöijiä yliopistoista, muistiorganisaatioista ja
oikeusministeriöstä. Osallistujien aktiivisuutta kuitenkin kaivataan, jotta
tilaisuus antaisi vastauksia kunkin työssään kokemiin käytännön ongelmiin.
Ennakkokysymyksiä aihepiiriin liittyen voi lähettää kirjastonjohtaja Pentti
Vattulaiselle sähköpostiosoitteeseen pentti.vattulainen(at)varastokirjasto.fi

Seminaari on maksuton, ja mukaan hyväksytään 80 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta. Huomaa kuitenkin, että ilmoittautuminen on sitova! 
Tervetuloa!

Tiedustelut: Pentti Vattulainen (pentti.vattulainen at varastokirjasto.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/